Skip to content

Cofnodion Cyfarfodydd y Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddir cofnodion a dderbyniwyd gan y Pwyllgor Gwaith, fel arfer yn y cyfarfod dilynol.

21 Tachwedd 2019

20 Chwefror 2020

21 Mai 2020       Ni chynhaliwyd cyfarfod ffurfiol oherwydd Covid 19.  Trafodwyd materion brys drwy  e-bost.

20 Awst 2020

19 Tachwedd 2020