Skip to content

Ar y we ac arall

Cylchlythyr i aelodau a gyhoeddir fis Awst a mis Chwefror, a sydd yn rhoi gwybodaeth i aelodau am ein Cymdeithas, erthyglau am hanes teithiau a.y.y.b. Rhan bwysig ohonno yw rhestrau sydd yn rhoi lleoliad a man cychwyn y teithiau cerdded wythnosol; mae’r rhestrau hefyd i’w gweld ar y wefan Cymdeithas Edward Llwyd.

Bwletin Glas  a gyhoeddir ar y lein bob mis – mae yn agored i bawb ar wefan Llên Natur yn uniongyrchol neu drwy y linc o’r wefan hon. Yn yr un ffordd, mae gwefan Llên Natur yn agored i bawb ddarllen neu gyfrannu lluniau neu sylwadau o fyd natur yn ei holl agweddau.

Gweplyfr – ‘Facebook' - Dyma’n cyfrwng newydd – gyda gogwydd mwy cymdeithasol gyda lluniau a straeon am y teithiau diweddaraf – a’r aelodau!

https://www.facebook.com/groups/1547693622217929/