Skip to content

Gogledd Ddwyrain – Hydref a Gaeaf 2020

Trefnydd: Iwan Roberts, Ffôn 01824 703 906, Symudol 07587044255.

Yn unol â chyfyngiadau Llywodraeth Cymru i leihau lledaeniad Covid 19 y mae yn ofynnol i bawb sydd yn bwriadu mynychu Taith Faes gofrestru erbyn 6.00 yr hwyr y diwrnod cynt. Noder ein bod yn cyfyngu’r nifer ar Daith Faes i uchafswm o 20 ac i Aelodau yn unig.

Dylai pawb sydd yn mynychu Taith Faes fod yn ymwybodol o ‘Gofynion ar Aelodau’ (gweler 'Gweithgareddau/ Diogelwch ar Deithiau' ar y wefan hon neu cliciwch y linc yma: Gofynion Covid – Aelodau )

Cychwynnir pob taith am 10.30 y bore, oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Edrychwch at y wefan hon a thudalen Gweplyfr, Cymdeithas Edward Llwyd, am unrhyw newid mewn trefniadau.

Gweithgareddau  Gogledd Ddwyrain - Medi 2020

DyddiadTeitl ManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd a Chofrestrydd
      
Medi 12Ardal RhuthunTaith hamddenol o ryw 5 - 6m ar lonydd a llwybrau tawel.Cyfarfod ger Clwb Rygbi Rhuthun, Lon Fawr, oddi ar ffordd Cerrigydrudion ar gyrion y dreSJ 117578Iwan Roberts 07587 044255
Medi 19Maeshafn.I gyfeiriad Pant Du, a chyrion Eryrys, gan ddychwelyd dros Foel Findeg. Tua 6m, peth dringo ysgafn.Cyfarfod ym mhentre’ Maeshafn ger Yr Wyddgrug  SJ 202609Bryn a Frances Jones 01352 756606 / 09700361234
Medi 26LlanefyddTro hamddenol ar lonydd tawel a bryniau mwyn y fro. Peth dringo ysgafn, tua 5m.Maes parcio'r neuadd, yng nghanol y pentre’SH 983706Hari Hughes 01745 331525

Gweithgareddau’r  Gogledd Ddwyrain - Hydref 2020

DyddiadTeitl ManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd(ion)
3/10/20Llangower, ger Y Bala
Taith wedi ei chanslo.
Taith hamddenol ar lannau Llyn Tegid, tua 5mger Neuadd LlangowerSH906324Rhian Haf Jones 01978 351593 Gwenda Lloyd 01490 423389 Ian Hughes, Cofrestru gyda'r Trefnydd, Iwan 07587 044255
10/10/20Dinbych
Taith wedi ei chanslo.
Taith hamddenol yn yr ardal i'r de o'r dref, tua 5m.Maes parcio'r Ganolfan Hamdden ar Ffordd RhuthunSJ062662Erfyl a Carys Williams 01745 814832)
17/10/20Coedwig Clocaenog
Taith wedi ei chanslo.
Taith hydrefol yn y goedwig, peth dringo ysgafn, tua 5mBod Petryal, ar y B5105 rhwng Clawddnewydd a Llanfihangel Glyn MyfyrSJ037512Iwan Roberts 07587 044255 / 01824 703906
24/10/20Dim Taith   
31/10/20Dim Taith   

Fe drefnir Teithiau Maes ychwanegol yn fuan; cadwch olwg ar y wefan hon a thudalen Gweplyfr y Gymdeithas.