Skip to content

Gogledd Ddwyrain – Gaeaf 2021

Trefnydd: Iwan Roberts, Ffôn 01824 703 906, Symudol 07587044255.

Yn unol â chyfyngiadau Llywodraeth Cymru i leihau lledaeniad Covid 19 y mae yn ofynnol i bawb sydd yn bwriadu mynychu Taith Faes gofrestru erbyn 6.00 yr hwyr y diwrnod cynt. Noder ein bod yn cyfyngu’r nifer ar Daith Faes i uchafswm o 20 ac i Aelodau yn unig.

Dylai pawb sydd yn mynychu Taith Faes fod yn ymwybodol o ‘Gofynion ar Aelodau’ (gweler 'Gweithgareddau/ Diogelwch ar Deithiau' ar y wefan hon neu cliciwch y linc yma: Gofynion Covid – Aelodau )

Cychwynnir pob taith am 10.30 y bore, oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Edrychwch at y wefan hon a thudalen Gweplyfr, Cymdeithas Edward Llwyd, am unrhyw newid mewn trefniadau.

Gweithgareddau  Gogledd Ddwyrain - Ionawr 2021

Teithiau Maes wedi eu hatal oherwydd bod cyfyngiadu Covid Level 4 mewn grym o 28 Rhagfyr 2020 ymlaen. Fe drefnir Teithiau Maes pan fydd rheoliadau Llywodraeth Cymru yn eu caniatáu.

DyddiadTeitl ManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd(ion)

Fe drefnir Teithiau Maes ychwanegol yn fuan; cadwch olwg ar y wefan hon a thudalen Gweplyfr y Gymdeithas.