Skip to content

Gogledd Ddwyrain – Gwanwyn a Haf 2021

Trefnydd: Iwan Roberts, Ffôn 01824 703 906, Symudol 07587044255.

Yn unol â chyfyngiadau Llywodraeth Cymru i leihau lledaeniad Covid 19 y mae yn ofynnol i bawb sydd yn bwriadu mynychu Taith Faes gofrestru erbyn 6.00 yr hwyr y diwrnod cynt. Noder ein bod yn cyfyngu’r nifer ar Daith Faes i uchafswm o 20 ac i Aelodau yn unig.

Dylai pawb sydd yn mynychu Taith Faes fod yn ymwybodol o ‘Gofynion ar Aelodau’ (gweler 'Gweithgareddau/ Diogelwch ar Deithiau' ar y wefan hon neu cliciwch y linc yma: Gofynion Covid – Aelodau )

Cychwynnir pob taith am 10.30 y bore, oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Edrychwch at y wefan hon a thudalen Gweplyfr, Cymdeithas Edward Llwyd, am unrhyw newid mewn trefniadau.

Gweithgareddau  Gogledd Ddwyrain - Mai 2021

Fe drefnir Teithiau Maes ychwanegol yn fuan; cadwch olwg ar y wefan hon a thudalen Gweplyfr y Gymdeithas.

DyddiadTeitl ManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd a Chofrestrydd
8 MaiPwllglas a Chraigadwywynt.Y garreg galch a'i rhyfeddodau. Blodau a gloynnod, tua 5m hamddenolNeuadd Pwllglas ger RhuthunSJ117547Iwan Roberts
07587044255
15 MaiAberchwiler a Bodfari
(cyfyngir y nifer i 15 ar gyfer y daith hon)
Lonydd tawel a choedlannau gyda pheth dringo ysgafn, tua 5mParcio yn gyfrifol yn Aberchwiler ag ymgynnull ger yr arhosfa bws yn y pentreSJ096693Dafydd ag Alwena Williams
01745 813065
22 MaiLlangernywTaith hamddenol, peth dringo ysgafn, heibio Hafodunos i gyfeiriad Pandy Tudur. Tua 6mGer yr ysgol yn LlangernywSH875673Iona Evans 01745 860660 Elizabeth Roberts a Mair Owens (enwau i Iona yn unig)
29 MaiBerth DduCyrion Mynydd Helygain, Clawdd Wat a choedlannau Llaneurgain, tua 5mGer Ysgol Rhoshelyg, tua milltir i'r gogledd o bentre Rhosesmor ar y B5123SJ212696Bryn a Frances Jones
01352 756606

Rhaglen y Gogledd Ddwyrain mis Mehefin 2021

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd(ion)
Meh 3ydd (nos Iau am 6.00)LlansannanTaith fer fin nos yn Nyffryn AledYng nghanol y llanSH934658Eurgain Jones
01745 870549
Meh 5edCynwyd, ger CorwenTaith wahanol eto yng nghwmni un a fagwyd yn y fro. Tua 4m hamddenolGer yr ysgol yn y pentreSJ056413Dafydd Horan
01492 640614
Meh 10fed (nos Iau am 8.00)Y Troellwr MawrTaith fer i geisio cael cip ar aderyn rhyfeddol wrth iddi nosi. Dewch a phaned a fflachlampMaes parcio Glasdir yn LlanrwstSH796616Iona Evans 01745 860660
Meh 12fedDinbychTaith yn yr ardal i’r de-orllewin o’r dre (yr un a fwriadwyd yn yr hydref). Tua 5m hamddenolCanolfan Hamdden y dre, ar Ffordd RhuthunSJ061663Erfyl a Carys Williams 01745 814832
Meh 17eg (pnawn Iau am 2.00)Llandrillo yn RhosTaith fer ar y gwastadParcio ar y strydoedd cyfagos ag ymgynull ger y Ganolfan Wybodaeth ar y prom.SH842804Iona Evans 01745 860660
Meh 19egLlanrwst a LlanddogedTaith hirddydd haf ar lwybrau a lonydd tawel. Peth dringo ysgafn yn y bore, tua 7m.Maes Parcio Glasdir yn LlanrwstSH796616Mair Owens 01492 640114 Elizabeth Roberts a Dilys Gwilym (enwau i Mair yn unig)
Meh 23ain (nos Fercher am 6.30)LlanferresDaeareg a hanes y garreg galch. Tua 3m gyda pheth dringoY gilfan fawr tua hanner milltir i’r de o’r pentre (ochr Rhuthun)SJ187597Ray Humphreys
01244 529915
Meh 26ainRhesycae a LicswmLlwybrau,  lonydd tawel a phlanhigion ‘y Parc’. Tua 6m hamddenol.Ger yr eglwys yn Rhesycae.SJ187708Iwan Roberts 07587044255 / 01824 703906
Meh 29ain (dydd Mawrth)Glyn CeiriogTaith hamddenol i gyfeiriad  Craig y Pandy. Peth dringo ysgafn, tua 5mCapel Seion, wrth adael y pentre am Lanarmon.SJ202377R. Glyn Jones
01492 640227