Skip to content

Gogledd Ddwyrain – Haf,Hydref a Gaeaf 2021

Trefnydd: Iwan Roberts, Ffôn 01824 703 906, Symudol 07587044255.

Cychwynnir pob taith am 10.30 y bore, oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Yn unol â chyfyngiadau Llywodraeth Cymru i leihau lledaeniad Covid 19 y mae yn ofynnol cofrestru bawb ar gychwyn y  Daith Faes. Os cyfyngir ar y niferoedd dylid  cofrestru erbyn 6.00 yr hwyr y diwrnod cynt.

Dylai pawb sydd yn mynychu Taith Faes fod yn ymwybodol o ‘Gofynion ar Aelodau’ (gweler 'Gweithgareddau/ Diogelwch ar Deithiau' ar y wefan hon neu cliciwch y linc yma: Gofynion Covid – Aelodau )

Edrychwch at y wefan hon a thudalen Gweplyfr, Cymdeithas Edward Llwyd, am unrhyw newid mewn trefniadau.

Rhaglen y Gogledd Ddwyrain - Awst a Medi 2021

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd(ion)
21 AwstPenybontfawrTaith brin yn Nyffryn Tanat - bro Nansi Richards. Eithaf hamddenol gyda pheth dringo ysgafn, tua 5m.Maes parcio’r Ganolfan Gymdeithasol oddi ar y B4391 drwy’r pentreSJ087245Ray Humphreys 01244 529915
28 AwstLlansannanTaith hamddenol yn y bryniau i’r de o’r pentre, tua 5mMaes parcio yng nghanol y llan.SH934658Eurgain Jones 01745 870549
4 MediLlanarmon yn IâlCyfuniad o natur a hanes, peth dringo ysgafn. Tua 5mYn y pentre – dim maes parcio, parciwch yn gyfrifol ag ymgynull ger tafarn y Gigfran.SJ191562Jo a Menna Hughes 01352 754098
11 MediDyffryn Iâl a’r GefnfforddLlwybrau a lonydd gwledig tawel, golygfeydd hyfryd, tua 6mGer Ysgol Bryneglwys, oddiar yr A5104, rhwng Corwen a LlandeglaSJ145473Iwan Roberts 07587044255
18 MediLlanrwstTaith amrywiol, ar y gwastad i Drefriw, yna dringo i Lanrychwyn cyn disgyn yn ol i’r dre. Tua 6m.Glasdir, LlanrwstSH796616R. Glyn Jones 01492 640227
25 MediCoedwig ClocaenogAr hyd lonydd a llwybrau’r goedwig, i Graig Bron-banog os fydd y tywydd yn ffafriol. Tua 6mBod Petryal, oddiar y B5105, tua hanner ffordd rhwng Clawddnewydd a Llanfihangel G.M.SJ037512Iwan Roberts 07587044255

Rhaglen y Gogledd Ddwyrain Hydref 2021

2 HydrefPenmachnoTaith amrywiol gyda pheth dringo yma ag acw, tua 7m.Ger yr HEN ysgol (yn y llan, dros yr afon) – ewch rhwng y dafarn a’r eglwys a throi YN SYTH i’r dde.SH791507Elizabeth Roberts 01492 640591 a Mair Owens 01492 640114
9 HydrefNercwys a’r CylchTaith hamddenol, peth dringo ysgafn ar y dechre. 4 – 5 mCapel Soar, Nercwys ger Yr WyddgrugSJ232609Bryn a Frances Jones 01352 756606
16 HydrefCoedlannau TreloganTaith goediog uwch aber Afon Dyfrdwy, i lawr am yr aber yna dringo’n raddol yn ôl. Tua 6m.Canolfan Gymunedol TreloganSJ118799Iwan Roberts 07587044255 01824 703906
23 HydrefAbergeleAr hyd lan y môr am Landdulas, i fyny am Rydyfoel cyn dychwelyd heibio Castell Gwrych. Tua 5m.Maes Parcio Traeth Pensarn ger AbergeleSH945787Iona Evans 01745 860660
30 Hydref   (*am 10.15)Moel UnbenTaith hamddenol ar hyd lonydd a llwybrau, peth dringo i ben y foel i fwynhau golygfeydd. Tua 5mMaes parcio Llanfair T.H. (*Sylwer ar yr amser cyfarfod) Bydd angen symud y ceir i’r man cychwyn.SH927703R. Glyn Jones 01492 640227

Rhaglen y Gogledd Ddwyrain Tachwedd 2021

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd(ion)
Tach 6edLlandudno a Bae PenrhynNant y Gamar, Mynydd Pant a morloi Porth Dyniewaid. Anwastad mewn mannau, un ddringfa serth. Tua 6m.Ger Gorsaf Bad Achub Llandudno, tua pen dwyreiniol y promenâd.SH800821Dilys ag Aneurin Phillips 01492 650003
Tach 13egArdal LlaneurgainTaith hamddenol, goedwigol, rhan o Glawdd Wat ag ardal Gwysane. Tua 5m.Maes parcio ger y groesffordd a’r goleuadau.SJ245684Ray Humphreys 01244 529915
Tach 20fedArdal Berwyn, LlangollenAr lonydd tawel ochr ddeheuol yr afon, peth dringo i ddechre yna ‘nôl ar hyd y gamlas. Tua 5m.Maes parcio ar ochr y lôn tu ôl i Westy’r Chain Bridge, i fyny o’r bont.SJ198433Gwenda Lloyd 01490 412389 a Rhian Hâf Jones 01978 351593  
27 Tach

Gohirio


 Eryrys a Bryn Alun

Gohirio tan y flwyddyn newydd
 Taith hamddenol trwy goedwig ag ar lonydd tawel. Peth dringo ysgafn i Fryn Alun. Tua 5m. Maes parcio gogleddol Coedwig Nercwys (NID yr un ar gyfer taith Ray, Gorff. eleni) SJ218593 Bryn a Frances Jones
01352 756606

Rhaglen y Gogledd Ddwyrain Rhagfyr 2021

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd(ion)
4 RhagLlandrillo, EdeyrnionPeth dringo yn y bore i gylch cerrig Moel Ty-uchaf. Lawr i’r Hendwr ag ar y gwastad yn ôl i’r pentre. (yn wahanol i daith Glyn yn yr ardal yn gynharach eleni)Maes parcio’r Wern yng nghanol Llandrillo ger CorwenSJ035372R. Glyn Jones 01492 640227

Fe drefnir Teithiau Maes ychwanegol yn fuan; cadwch olwg ar y wefan hon a thudalen Gweplyfr y Gymdeithas.