Skip to content

Gogledd Ddwyrain – Gwanwyn a Haf 2021

Trefnydd: Iwan Roberts, Ffôn 01824 703 906, Symudol 07587044255.

Yn unol â chyfyngiadau Llywodraeth Cymru i leihau lledaeniad Covid 19 y mae yn ofynnol i bawb sydd yn bwriadu mynychu Taith Faes gofrestru erbyn 6.00 yr hwyr y diwrnod cynt. Noder ein bod yn cyfyngu’r nifer ar Daith Faes i uchafswm o 20 ac i Aelodau yn unig.

Dylai pawb sydd yn mynychu Taith Faes fod yn ymwybodol o ‘Gofynion ar Aelodau’ (gweler 'Gweithgareddau/ Diogelwch ar Deithiau' ar y wefan hon neu cliciwch y linc yma: Gofynion Covid – Aelodau )

Cychwynnir pob taith am 10.30 y bore, oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Edrychwch at y wefan hon a thudalen Gweplyfr, Cymdeithas Edward Llwyd, am unrhyw newid mewn trefniadau.

Gweithgareddau  Gogledd Ddwyrain - Mai 2021

Fe drefnir Teithiau Maes ychwanegol yn fuan; cadwch olwg ar y wefan hon a thudalen Gweplyfr y Gymdeithas.

DyddiadTeitl ManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd a Chofrestrydd
8 MaiPwllglas a Chraigadwywynt.Y garreg galch a'i rhyfeddodau. Blodau a gloynnod, tua 5m hamddenolNeuadd Pwllglas ger RhuthunSJ117547Iwan Roberts
07587044255
15 MaiAberchwiler a Bodfari
(cyfyngir y nifer i 15 ar gyfer y daith hon)
Lonydd tawel a choedlannau gyda pheth dringo ysgafn, tua 5mParcio yn gyfrifol yn Aberchwiler ag ymgynnull ger yr arhosfa bws yn y pentreSJ096693Dafydd ag Alwena Williams
01745 813065
22 MaiLlangernywTaith hamddenol, peth dringo ysgafn, heibio Hafodunos i gyfeiriad Pandy Tudur. Tua 6mGer yr ysgol yn LlangernywSH875673Iona Evans 01745 860660 Elizabeth Roberts a Mair Owens (enwau i Iona yn unig)
29 MaiBerth DduCyrion Mynydd Helygain, Clawdd Wat a choedlannau Llaneurgain, tua 5mGer Ysgol Rhoshelyg, tua milltir i'r gogledd o bentre Rhosesmor ar y B5123SJ212696Bryn a Frances Jones
01352 756606