Skip to content

Gogledd Ddwyrain – Haf,Hydref a Gaeaf 2021

Trefnydd: Iwan Roberts, Ffôn 01824 703 906, Symudol 07587044255.

Cychwynnir pob taith am 10.30 y bore, oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Yn unol â chyfyngiadau Llywodraeth Cymru i leihau lledaeniad Covid 19 y mae yn ofynnol cofrestru bawb ar gychwyn y  Daith Faes. Os cyfyngir ar y niferoedd dylid  cofrestru erbyn 6.00 yr hwyr y diwrnod cynt.

Dylai pawb sydd yn mynychu Taith Faes fod yn ymwybodol o ‘Gofynion ar Aelodau’ (gweler 'Gweithgareddau/ Diogelwch ar Deithiau' ar y wefan hon neu cliciwch y linc yma: Gofynion Covid – Aelodau )

Edrychwch at y wefan hon a thudalen Gweplyfr, Cymdeithas Edward Llwyd, am unrhyw newid mewn trefniadau.

Rhaglen y Gogledd Ddwyrain - Awst a Medi 2021

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd(ion)
21 AwstPenybontfawrTaith brin yn Nyffryn Tanat - bro Nansi Richards. Eithaf hamddenol gyda pheth dringo ysgafn, tua 5m.Maes parcio’r Ganolfan Gymdeithasol oddi ar y B4391 drwy’r pentreSJ087245Ray Humphreys 01244 529915
28 AwstLlansannanTaith hamddenol yn y bryniau i’r de o’r pentre, tua 5mMaes parcio yng nghanol y llan.SH934658Eurgain Jones 01745 870549
4 MediLlanarmon yn IâlCyfuniad o natur a hanes, peth dringo ysgafn. Tua 5mYn y pentre – dim maes parcio, parciwch yn gyfrifol ag ymgynull ger tafarn y Gigfran.SJ191562Jo a Menna Hughes 01352 754098
11 MediDyffryn Iâl a’r GefnfforddLlwybrau a lonydd gwledig tawel, golygfeydd hyfryd, tua 6mGer Ysgol Bryneglwys, oddiar yr A5104, rhwng Corwen a LlandeglaSJ145473Iwan Roberts 07587044255
18 MediLlanrwstTaith amrywiol, ar y gwastad i Drefriw, yna dringo i Lanrychwyn cyn disgyn yn ol i’r dre. Tua 6m.Glasdir, LlanrwstSH796616R. Glyn Jones 01492 640227
25 MediCoedwig ClocaenogAr hyd lonydd a llwybrau’r goedwig, i Graig Bron-banog os fydd y tywydd yn ffafriol. Tua 6mBod Petryal, oddiar y B5105, tua hanner ffordd rhwng Clawddnewydd a Llanfihangel G.M.SJ037512Iwan Roberts 07587044255
2 HydrefPenmachnoTaith amrywiol gyda pheth dringo yma ag acw, tua 7m.Ger yr HEN ysgol (yn y llan, dros yr afon) – ewch rhwng y dafarn a’r eglwys a throi YN SYTH i’r dde.SH791507Elizabeth Roberts 01492 640591 a Mair Owens 01492 640114

Rhaglen y Gogledd Ddwyrain Hydref 2021

Fe drefnir Teithiau Maes ychwanegol yn fuan; cadwch olwg ar y wefan hon a thudalen Gweplyfr y Gymdeithas.

Rhaglen y Gogledd Ddwyrain Tachwedd 2021

Fe drefnir Teithiau Maes ychwanegol yn fuan; cadwch olwg ar y wefan hon a thudalen Gweplyfr y Gymdeithas.