Skip to content

Cystadlaethau Eisteddfodol

Cystadlaethau Amgylcheddol Cymdeithas Edward Llwyd

Y mae’r Gymdeithas yn hyrwyddo a chefnogi cystadlaethau sydd yn ymwneud a’r amgylchedd yn ein heisteddfodau cenedlaethol.  Gellir cael manylion pellach trwy ddilyn y linciau isod.

Eisteddfod Genedlaethol  Rhondda Cynon Taf 2024

Teitl;                            Erthygl, yn cynnwys darluniau, ar unrhyw agwedd o fyd natur yn addas ar gyfer ei chyhoeddi yn y Naturiaethwr.

Manylion:                    Gweler Rhestr Testunau Eisteddfod Rhondda Cynon Taf 2024

Dyddiad Cau:                        1 Ebrill 2024 (i'w gadarnhau)

Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024

Teitl:                            Cyflwyniad o astudiaeth neu ymchwiliad amgylcheddol: Blwyddyn 10 hyd at 19 oed

Manylion:                    Gweler Rhestr Testunau - Cystadleuaeth rhif 371  Cliciwch am fanylion

Dyddiad Cau:                         Mawrth 1af,  2024

Teitl:                            Ysgoloriaeth Geraint George (ar gyfer ymgeiswyr 18 – 25 oed)

Manylion:                    Gweler  Rhestr Testunau - Cystadleuaeth rhif 372 Cliciwch yma

Dyddiad Cau:                         Mawrth 1af, 2024