Skip to content

Gwynedd a Môn – Hydref a Gaeaf 2021

Trefnydd(Llanw): Hywel Madog, Ffôn: 01766 530224, Symudol: 07563 146145

Cychwynnir pob taith am 10.30 y bore, oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Yn unol â chyfyngiadau Llywodraeth Cymru i leihau lledaeniad Covid 19 y mae yn ofynnol cofrestru bawb ar gychwyn y  Daith Faes. Os cyfyngir ar y niferoedd dylid  cofrestru erbyn 6.00 yr hwyr y diwrnod cynt.

Dylai pawb sydd yn mynychu Taith Faes fod yn ymwybodol o ‘Gofynion ar Aelodau’ (gweler 'Gweithgareddau/ Diogelwch ar Deithiau' ar y wefan hon neu cliciwch y linc yma: Gofynion Covid – Aelodau )

Edrychwch at y wefan hon a thudalen Gweplyfr, Cymdeithas Edward Llwyd, am unrhyw newid mewn trefniadau.

Gweithgareddau  Gwynedd a Môn - Medi 2021

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd(ion)
4 MediLlangoed Ynys MônCylchdaith sy’n amrywiad ar daith Sant Seiriol a chastell Aberlleiniog. Llwybrau amaethyddol, ffyrdd cefn gwlad , traeth? un llethr cymedrolMaes parcio ar y dde i’r bont pen pellaf Llangoed.SH611796Huw a Rhian Owen 01248722846 07557039343
11 Medi  
18 MediMallwyd - dilyn ôl troed Dr John Davies
(Cyfyngir i 20)
Cylchdaith yn ardal  y nofel ‘Sgythia’ yn cynnwys chwarel Minllyn, eglwys a rheithordy Mallwyd, a phontydd John Davies. Ffyrdd tawel a phrysur, llwybrau serth, posib mwdlyd a llithrig, camfeydd tua 5mMaes parcio Lawnt y Plas , Dinas Mawddwy (ger y maes chware) SY20 9JASH858150Arfon Hughes 07426914442 Cofrestru Hywel Madog 01766530224
25 MediHelfa ffwng yng Ngoedwig Gwydir
(Cyfyngir i 20)
Ymweld a nifer o lecynnau addawol am fadarch yn y goedwig rhwng Pont Gyfyng a Phentre Du. Llwybrau amaethyddol a trwy'r coed, ffyrdd tawel, darn o'r briffordd(palmant), allt gymhedrol. Tua 7m posib cwtogi.  Maes parcio Cae'n-y-Coed SH762576Dominig Kervegant 01248602487 07719065218

Gweithgareddau Gwynedd a Môn Hydref 2021

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd(ion)
2 HydrefTraeth Penllech Pen LlynHanesion lleol a dysgu am fywyd môr Cylchdaith 5m ar y traeth a llwybrau/ lonydd gwledig heibio Eglwys Llangwnadl.Maes Parcio Traeth Penllech rhwng Tudweiliog a Llangwnadl.SH205340Margiad Berthaur 01758770203 0781620179 a Nia Jones 01248351541 0785554132
9 HydrefTroed yr Arenig FawrDaeareg, celf a llenyddiaeth yr Arenig Fawr. Llwybrau gwledig gwastad ond ychydig o godi tua’r diwedd  camfeydd, posib yn wlyb, 6m.Ochor y ffordd, lôn Llidiardau  ger tro o’r A4212SH817394Kenneth Brassil 07982800354 Ellis Davies 01678540 07769717374
16 HydrefCylch Porthmadog/Tremadog/ Penmorfa/ Borth-y-GestHanesion ardal y Gest. Lonydd trefol, llwybrau cyhoeddus, codi 400t un gamfa 7m posib cwtogi ychydigArhosfan  ar ochor chwith y ffordd i Forfa BychanSH562380Arwyn Jones 01766522085
23 Hydref
Coedydd Felinrhyd  a Llenyrch
Cylchdaith drwy’r coedydd. Llwybrau, traciau coedwig, ffyrdd tawel gelltydd cymedrol. 7 milltir Llyn Tecwyn Isaf . (Parcio gweddol gyfyngedig)SH629371Rhydian Roberts Swyddog Coed a Choedlannau, Parc Cenedlaethol Eryri 
Cyswllt Hywel Madog 01766530224
30 HydrefGolwg ar ochr gadwraeth fferm Caecoch.  Cylchdaith o lawr dyffryn yr Wnion drwy ffriddoedd at gynllun hydro, dros gyforgors rugog i weld amrywiol gynefinoedd o dan ffin y mynydd.. Serth, anwastad a gwlyb mewn mannau 4  awrBuarth fferm Caecoch LL40 2BB A494(T) troi at Dolddeuli (SH825237)wedyn troi chwith i Caecoch -1mSH834242Alun Elidir 07730813478

Gweithgareddau Gwynedd a Môn Tachwedd 2021

Fe drefnir Teithiau Maes ychwanegol yn fuan; cadwch olwg ar y wefan hon a thudalen Gweplyfr y Gymdeithas.