Skip to content

Gwynedd a Môn – Hydref a Gaeaf 2021

Trefnydd(Llanw): Hywel Madog, Ffôn: 01766 530224, Symudol: 07563 146145

Cychwynnir pob taith am 10.30 y bore, oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Yn unol â chyfyngiadau Llywodraeth Cymru i leihau lledaeniad Covid 19 y mae yn ofynnol cofrestru bawb ar gychwyn y  Daith Faes. Os cyfyngir ar y niferoedd dylid  cofrestru erbyn 6.00 yr hwyr y diwrnod cynt.

Dylai pawb sydd yn mynychu Taith Faes fod yn ymwybodol o ‘Gofynion ar Aelodau’ (gweler 'Gweithgareddau/ Diogelwch ar Deithiau' ar y wefan hon neu cliciwch y linc yma: Gofynion Covid – Aelodau )

Edrychwch at y wefan hon a thudalen Gweplyfr, Cymdeithas Edward Llwyd, am unrhyw newid mewn trefniadau.

Gweithgareddau  Gwynedd a Môn - Medi 2021

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd(ion)
4 MediLlangoed Ynys MônCylchdaith sy’n amrywiad ar daith Sant Seiriol a chastell Aberlleiniog. Llwybrau amaethyddol, ffyrdd cefn gwlad , traeth? un llethr cymedrolMaes parcio ar y dde i’r bont pen pellaf Llangoed.SH611796Huw a Rhian Owen 01248722846 07557039343
11 Medi  
18 MediMallwyd - dilyn ôl troed Dr John Davies
(Cyfyngir i 20)
Cylchdaith yn ardal  y nofel ‘Sgythia’ yn cynnwys chwarel Minllyn, eglwys a rheithordy Mallwyd, a phontydd John Davies. Ffyrdd tawel a phrysur, llwybrau serth, posib mwdlyd a llithrig, camfeydd tua 5mMaes parcio Lawnt y Plas , Dinas Mawddwy (ger y maes chware) SY20 9JASH858150Arfon Hughes 07426914442 Cofrestru Hywel Madog 01766530224
25 MediHelfa ffwng yng Ngoedwig Gwydir
(Cyfyngir i 20)
Ymweld a nifer o lecynnau addawol am fadarch yn y goedwig rhwng Pont Gyfyng a Phentre Du. Llwybrau amaethyddol a trwy'r coed, ffyrdd tawel, darn o'r briffordd(palmant), allt gymhedrol Maes parcio Cae'n-y-Coed SH762576Dominig Kervegant 01248602487 07719065218

Gweithgareddau Gwynedd a Môn Hydref 2021

Fe drefnir Teithiau Maes ychwanegol yn fuan; cadwch olwg ar y wefan hon a thudalen Gweplyfr y Gymdeithas.

Gweithgareddau Gwynedd a Môn Tachwedd 2021

Fe drefnir Teithiau Maes ychwanegol yn fuan; cadwch olwg ar y wefan hon a thudalen Gweplyfr y Gymdeithas.