Skip to content

Gwynedd a Môn – Gwanwyn a Haf 2021

Trefnydd(Llanw): Hywel Madog, Ffôn: 01766 530224, Symudol: 07563 146145

Yn unol â chyfyngiadau Llywodraeth Cymru i leihau lledaeniad Covid 19 y mae yn ofynnol i bawb sydd yn bwriadu mynychu Taith Faes gofrestru erbyn 6.00 yr hwyr y diwrnod cynt. Noder ein bod yn cyfyngu’r nifer ar Daith Faes i uchafswm o 20 ac i Aelodau yn unig.

Dylai pawb sydd yn mynychu Taith Faes fod yn ymwybodol o ‘Gofynion ar Aelodau’ (gweler 'Gweithgareddau/ Diogelwch ar Deithiau' ar y wefan hon neu cliciwch y linc yma: Gofynion Covid – Aelodau )

Cychwynnir pob taith am 10.30 y bore, oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Edrychwch at y wefan hon a thudalen Gweplyfr, Cymdeithas Edward Llwyd, am unrhyw newid mewn trefniadau.

Gweithgareddau  Gwynedd a Môn - Mis Mai 2021

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd a Chofrestrydd
8 MaiDaear a Dewin yng Nghricieth a LlanystymdwyPriodweddau’r traeth ac ychydig o hanes. Traeth carregog, llwybrau tir amaethyddol, ffordd dawel, camfeydd,
5 milltir
Maes parcio Abereistedd, Lôn Fel/West Parade. (Parciwch ar y stryd)
LL52 0EG
SH495377Hywel Madog
01766530224
07563146145
15 MaiY Royal Charter a Din LlugwyLlwybr yr Arfordir heibio cofeb y Royal Charter i draeth Llugwy, dychwelyd heibio Din Llugwy. Hawdd a gwastad ar y cyfan, dim camfeydd gorfodol. 5milltirMaes Parcio Di-dâl ar y chwith wrth fynd i mewn i Moelfre
(Mae nifer o fannau eraill o gwmpas os bydd hwn yn llawn)
SH511862Gareth a Margaret Tilsley
01248 362707
07785 257482
Cofnodi ar
gtilsley@me.com
22 MaiCylch Moel Faban a Moel WnionNatur a rhyfeddodau archaeolegol yr ucheldir
6 milltir
Canol Bethesda, gyferbyn Neuadd Ogwen. Chwith o gyfeiriad Bangor, de o Gapel Curig. Dilynwch yr arwydd y llyfrgell, peidiwch a mynd i'r chwith. syth ymlaen i fyny'r allt.SH623667Janet Buckles
01248 605502
29 MaiCylchdaith Llanfairfechan i AberFfordd Rhufeinig  a’r  traeth. Ffordd galed,  codiad graddol i 250m, ffridd gorsiog, traeth, 7.5 milltir.Llanfairfechan, maes parcio Ffordd yr  Orsaf  (parcio ychwannegol ar ochor y ffordd)SH680750Wesley  Evans
01248680858
07762339076

Gweithgareddau Gwynedd a Môn mis Mehefin 2021

DyddiadTeitl
Nifer
ManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd a Chofrestrydd
5 MehCylchdaith Rhyd-y-clafdy
(20)
Golygfeydd o Eryri a Meirionnydd. Hanes Rhyd-y-clafdy, Cefn Llanfair, Llanfihangel Bachellaeth a Thyddyn yr Haint!
Ffyrdd gwledig.
6 milltir
Maes parcio yng nghanol Rhyd-y-clafdy – troi i’r chwith yn syth wedi croesi pont y pentref.SH326347Dawi Griffiths
01286 660367
12 MehTanygrisiau a’r Llwybr LlechiCylch o gwmpas Dolrhedyn, Cwm Rhiwbryfdir, Tanygrisiau, Fron Fawr a Chefn Bychan.
Ychydig  o dynnu fyny, dim byd heriol. Ambell ran anwastad. 4 milltir
Troi oddi ar yr A496 ger Tanygrisiau, i gyfeiriad y Pwerdy a Chaffi’r Llyn. Maes Parcio ar y dde
LL413TP
SH685448Iona Price 01766830127 07960505643
19 MehDaear a Dewin yng Nghricieth a LlanystumdwyPriodweddau’r traeth ac ychydig o hanes. Traeth caregog, llwybrau tir amaethyddol, ffordd galed, camfeydd,      5 milltirMaes parcio Abereistedd, Lôn Fel/West Parade. (Parciwch ar y stryd)
LL52 0EG
SH495377Hywel Madog
01766530224
07563146145

 
26 Meh 

Garn-dolbenmaen a Chraig y Garn
(20)
Hanes y pentrefwyr, Castell Caerau, copa Craig y Garn.
Llwybrau garw, creigiog.
6km, 200m o godi
Sgwar y pentrf , ger capel Horeb
LL51 9TX
SH497442John M Parry
01766513869
07891835576