Skip to content

Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Edward Llwyd 2022

Gwesty’r Celt, Caernarfon, Hydref 28 – 30, 2022

Rhaglen y Penwythnos

Nos Wener

5.00-6.00         Ymgynnull a Chofrestru yng Ngwesty’r Celt.

6.30                 Cinio

8.00                 Darlith Un o lwybrau natur R Williams Parry - Ieuan Wyn

Dydd Sadwrn

10.30               Taith y Gynhadledd – ‘Un o lwybrau natur R Williams Parry’
Arweinydd: Ieuan Wyn. Ardal Llanllechid (manylion i ddilyn)

4.00                 Dychwelyd i Westy’r Celt

4.30                 Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Edward Llwyd.

6.30                 Cinio

8.00                 Darlith ‘Bywyd Gwyllt Patagonia’ – Twm Elias

Bore Sul

10.00               Taith Fer – Ardal y Foryd, Caernarfon – Iona ag Elizabeth