Skip to content

Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Edward Llwyd 2023

Gwesty‘r Diplomat, Llanelli, Hydref 20-22ain 2023

Rhaglen y penwythnos

Nos Wener

Ystafelloedd ar gael ar ôl 4 y.p.

6.30 : Cinio nos

8.00 : Sgwrs gan Angharad Phillips, Gardd Fotaneg Cenedlaethol Cymru. - Datblygiadau a'r cynlluniau diweddaraf yn yr Ardd  Fotaneg

Dydd Sadwrn

: Brecwast

10.00 : Taith Faes: Llwybr yr Arfordir yn ardal Porth Tywyn - Alan Williams (manylion gweler rhaglen De a'r Canolbarth)

4.30 : Cyfarfod Blynyddol

6.30 : Cinio nos

8.00  : Sgwrs gan Jeff Davies, Y Fenni - Hanes a thirwedd y Mynydd Du.

Dydd Sul

: Brecwast

10.00 : Taith Faes: Parc y Mileniwm - Alan Williams (manylion gweler rhaglen De a'r Canolbarth)