Skip to content

Digwyddiadur

TAITH FLYNYDDOL CYMDEITHAS EDWARD LLWYD.     2020

Gohiriwyd taith flynyddol 2020 oherwydd y coronafeirws.  Gobeithir  ymweld â’r Arfordir Jwrasig yn y cyfnod  19-25 Mawrth 2021.   Mae’r arfordir yn ymestyn am ryw 95 milltir ar hyd y Sianel, o ddwyrain Dyfnaint ymlaen drwy Dorset. Byddwn yn lletya yn West Lulworth yn nwyrain Dorset, safle sydd yn gyfleus i rai o drysorau’r arfordir.

Dynodwyd yr arfordir yma yn Safle Treftadaeth y Byd gan UNESCO yn 2001 ar sail ei daeareg unigryw. Daeareg sydd wedi cyfrannu cymaint i astudiaethau daear ac sydd yn sail amrywiaeth o gynefinoedd yn cynnal cyfoeth o fywyd gwyllt. Gellir cael manylion pellach gan y Jurassic Coast Trust - http://www.jurassiccoast.org

Fe drefnir rhaglen o deithiau maes yn ymweld â rhai o brif nodweddion yr arfordir yn ystod yr wythnos - manylion i’w cadarnhau.

Os oes gennych ddiddordeb ymuno a ni, cysylltwch â Carys Parry neu Magi Roberts gan ddefnyddio’r ffurflen amgaeedig.

CERDDED YR HEN OGLEDD

Gohiriwyd yr ymweliad ag Ardal y Llynnoedd tan 28 - 30 Medi 2021. Angen cofrestru o flaen llaw cysylltwch â John Griffiths.  Manylion pellach yn y Cylchlythyr.

PENWYTHNOS Y GYNHADLEDD FLYNYDDOL
Penderfynwyd gohirio’r Gynhadledd Flynyddol tan 2021. Fe fyddwn yn cynnal y  Gynhadledd Flynyddol ar benwythnos y 15 - 17 Hydref 2021 yng Ngwesty'r Celt, Caernarfon yn unol â’r trefniadau am eleni.