Skip to content

Digwyddiadur

TAITH FLYNYDDOL CYMDEITHAS EDWARD LLWYD.     2020

Fe fydd y Gymdeithas yn ymweld â’r Arfordir Jwrasig yn y cyfnod  24-30 Ebrill 2020. Mae’r arfordir yn ymestyn am ryw 95 milltir ar hyd y Sianel, o ddwyrain Dyfnaint ymlaen drwy Dorset. Byddwn yn lletya yn West Lulworth yn nwyrain Dorset, safle sydd yn gyfleus i rai o drysorau’r arfordir.

Dynodwyd yr arfordir yma yn Safle Treftadaeth y Byd gan UNESCO yn 2001 ar sail ei daeareg unigryw. Daeareg sydd wedi cyfrannu cymaint i astudiaethau daear ac sydd yn sail amrywiaeth o gynefinoedd yn cynnal cyfoeth o fywyd gwyllt. Gellir cael manylion pellach gan y Jurassic Coast Trust - http://www.jurassiccoast.org

Fe drefnir rhaglen o deithiau maes yn ymweld â rhai o brif nodweddion yr arfordir yn ystod yr wythnos - manylion i’w cadarnhau.

Os oes gennych ddiddordeb ymuno a ni, cysylltwch â Carys Parry neu Magi Roberts gan ddefnyddio’r ffurflen amgaeedig. Cofiwch mai’r cyntaf i’r felin gaiff falu ac fe fydd rhaid hysbysu’r gwesty o’r niferoedd cyn diwedd Tachwedd 19.

PENWYTHNOS Y GYNHADLEDD FLYNYDDOL
2 - 4 mis Hydref 2020 Gwesty'r Celt, Caernarfon.

DARLITH GYHOEDDUS GRADDEDIGION PRIFYSGOL CYMRU

'Brwydrau Urien Rheged: Tystiolaeth y tir a'r testun'

gan

Glen George 

(Awdur Golwg Newydd ar yr Hen Ogledd Gwasg Carreg Gwalch)

am 6 p.m. Now Wener, 6 Mawrth 2020

yn Neuadd Mathias, Yr Ysgol Gerdd, 

PRIFYSGOL BANGOR

Cyflwyniad a fydd yn cynnal y syniad nad chwedloniaeth a geir yng ngherddi Taliesin nac yn y darnau am Urien yng nghanu Llywarch Hen. 

“Rhaid gwneud mwy nag astudio testun”, meddai, “cyn dod o hyd i leoliad tebygol y brwydrau cynnar trwy gerdded y tir ac archwilio hen olion. Dyma dystiolaeth mai ‘war correspondents’ dilys oedd y Cynfeirdd fel y sylwodd Mererid Hopwood beth amser yn ôl.”

Bydd y ddarlith o ddiddordeb i bawb sy’n ymddiddori mewn tarddiad enwau lleoedd megis Blencarn, Blencogo, Caeredin, Caerliwelydd, Eden, Nent, Penrith etc yn Ardal y Llynnoedd.

CROESO CYNNES I BAWB