Skip to content

Digwyddiadur

CERDDED YR HEN OGLEDD

Ymweliad ag Ardal y Llynnoedd wythnos olaf 27 - 30 mis Medi 2022. Angen cofrestru o flaen llaw; cysylltwch â John Griffiths.  Manylion pellach yn y Cylchlythyr.

PENWYTHNOS Y GYNHADLEDD FLYNYDDOL
Fe gynhelir y Gynhadledd Flynyddol ar benwythnos y 28 -30 Hydref 2022 yng Ngwesty'r Celt, Caernarfon yn unol â’r trefniadau am y Gynhadledd a ohirwyd y llynedd. Cysylltwch a Elizabeth Roberts am fanylion pellach. Cysylltwch a Margaret Roberts erbyn Medi 15fed 2022 i archebu eich lle yn y Gynhadledd. Dosbarthwyd ffurflen gofrestru gyda'r Cylchlythyr.

Dolen i rhaglen arfaethedig y penwythnos

TAITH FLYNYDDOL CYMDEITHAS EDWARD LLWYD 2023.

Ymweliad ag Ardal o Harddwch Naturiol Eithradol Loch Cuan, Contae an Dúin (Strangford Lough, County Down)

Dyddiad 18 – 25 Ebrill 2023

Fe drefnir rhaglen o deithiau maes yn ymweld â rhai o brif nodweddion yr ardal yn ystod yr wythnos - manylion i’w cadarnhau.

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Carys Parry neu Magi Roberts gan ddefnyddio’r ffurflen amgaeedig(Cyfeiriadau yn y Cylchlythyr)

CYFEIRIADAU E-BOST

Pan fydd angen newid trefniadau ar gyfer digwyddiadau mae'n gyfleus i roi gwybod i aelodau drwy e-bost. Os dymunwch ychwanegu cyfeiriad e-bost at eich manylion cyswllt yng nghronfa ddata y Gymdeithas ynteu diweddaru'ch cyfeiriad e-bost a fyddwch cystal ag e-bostio:-

ysgrifennydd.cof@cymdeithasedwardllwyd.cymru