Skip to content

Digwyddiadur

CYFARFOD BLYNYDDOL 2021
Cynhelir Cyfarfod Blynyddol y Gymdeithas drwy gyfrwng Zoom am 19:30 ar 15 Hydref.

Bydd angen cofrestru ymlaen llaw a dymunir anfon manylion at gymaint o aelodau â phosibl drwy e-bost.  Nid oes cofnod o gyfeiriadau e-bost tua 150 aelod.  Os dymunwch ychwanegu cyfeiriad e-bost at eich manylion cyswllt yng nghronfa ddata y Gymdeithas a fyddwch cystal ag e-bostio:-
ysgrifennydd.cof@cymdeithasedwardllwyd.cymru

TAITH FLYNYDDOL CYMDEITHAS EDWARD LLWYD.     2021

Ohewydd yr ansicrwydd sydd yn bodoli ynglyn a chyfyngiadau coronafeirws ni fydd y Gymdeithas yn cynnal taith flynyddol yn ystod 2021. Mae’r ymweldiad  â’r Arfordir Jwrasig (taith 2020) wedi ei hail drefnu ar gyfer  y cyfnod  21 – 27 Ebrill 2022; bydd y trefniant gyda’r gwesty yn aros yr un fath a’r un gwreiddiol yn 2020. Mae’r arfordir yn ymestyn am ryw 95 milltir ar hyd y Sianel, o ddwyrain Dyfnaint ymlaen drwy Dorset. Byddwn yn lletya yn West Lulworth yn nwyrain Dorset, safle sydd yn gyfleus i rai o drysorau’r arfordir.

Dynodwyd yr Arfordir Jwrasig yn Safle Treftadaeth y Byd gan UNESCO yn 2001 ar sail ei daeareg unigryw. Daeareg sydd wedi cyfrannu cymaint i astudiaethau daear ac sydd yn sail amrywiaeth o gynefinoedd yn cynnal cyfoeth o fywyd gwyllt. Gellir cael manylion pellach gan y Jurassic Coast Trust - http://www.jurassiccoast.org

Fe drefnir rhaglen o deithiau maes yn ymweld â rhai o brif nodweddion yr arfordir yn ystod yr wythnos - manylion i’w cadarnhau.

Dim ond llefydd oherwydd canslad sydd ar gael. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Carys Parry neu Magi Roberts gan ddefnyddio’r ffurflen amgaeedig.

CERDDED YR HEN OGLEDD

Eto, oherwydd cyfyngiadau Covid 19 gohiriwyd yr ymweliad i Ardal y Llynnoedd tan yr wythnos olaf ym mis Medi 2022. Angen cofrestru o flaen llaw; cysylltwch â John Griffiths.  Manylion pellach yn y Cylchlythyr.

PENWYTHNOS Y GYNHADLEDD FLYNYDDOL
Disgwylir cynnal y Gynhadledd Flynyddol ar benwythnos y 21-23 Hydref 2022 yng Ngwesty'r Celt, Caernarfon yn unol â’r trefniadau am y Gynhadledd a ohirwyd y llynedd.