Skip to content

Digwyddiadur

PENWYTHNOS Y GYNHADLEDD FLYNYDDOL 20 - 22 Hydref 2023
Gwesty'r Diplomat, Llanelli.

!!!!Cyfle olaf i archebu ystafell yn y gwesty, archebwch erbyn 30 Medi 2023!!!!

Croeso i aelodau fynychu gweithgareddau'r Gynhadledd a'r cinio (rhaid archebu)
Cysylltwch ag Elizabeth Roberts am fanylion pellach, archebion i Margaret Roberts trysorydd@cymdeithasedwardllwyd.cymru

Rhaglen: Dilynwch y ddolen hon - Rhaglen y Gynhadledd 2023

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Edward Llwyd am 4.30 prynhawn Sadwrn 21 Hydref 2023

Manylion i ddilyn

Agenda:

Cofnodion: Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Edward Llwyd 2022

Mantolen:

TAITH FLYNYDDOL CYMDEITHAS EDWARD LLWYD
25 Ebrill i 1 Mai 2024 Plas Llwyngwair, Trefdraeth, Sir Benfro  Gogledd Sir Benfro. Cyfle i werthfawrogi treftadaeth y sir ac i ymweld ag arfordir trawiadol, ucheldir y Preselau, Tyddewi a Gwarchodfa Natur Cors Teifi.  Teithiau gydag arweinydd profiadol.  Ffurflen archebu gyda Chylchlythyr hydref-gaeaf 2023.

CYFEIRIADAU E-BOST

Pan fydd angen newid trefniadau ar gyfer digwyddiadau mae'n gyfleus i roi gwybod i aelodau drwy e-bost. Os dymunwch ychwanegu cyfeiriad e-bost at eich manylion cyswllt yng nghronfa ddata y Gymdeithas ynteu diweddaru'ch cyfeiriad e-bost a fyddwch cystal ag e-bostio:-

ysgrifennydd.cof@cymdeithasedwardllwyd.cymru