Skip to content

Digwyddiadur

Diweddariad 24 Mai 2024

GŴYL Y FENNI
Pedair taith maes dros bedwar diwrnod: 13 - 16 Medi 2024.
Ymunwch â ni am ddiwrnod neu ddau neu dri neu fwy. 
Pawb i drefnu llety eu hunain.  Llety rhagosodedig: Premier Inn, Y Fenni.
Am fwy o wybodaeth clicwch y Dolen Hon neu cysylltwch â: -
John Griffith  john@cymdeithasedwardllwyd.cymru

PENWYTHNOS Y GYNHADLEDD FLYNYDDOL 4 - 6 Hydref 2024
Gwesty'r Faenol Fawr, Bodelwyddan.

Manlylion llawn i ddilyn

Rhaglen:

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Edward Llwyd prynhawn Sadwrn 5 Hydref 2024

Manylion i ddilyn

Agenda: Agenda Cyfarfod Blynyddol 2023

Cofnodion: Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Edward Llwyd 2022
Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Edward Llwyd 2023 (drafft)

Cyfrifon: Adroddiad y Trysorydd 2022-2023, Mantolen

TAITH FLYNYDDOL CYMDEITHAS EDWARD LLWYD
Wythnos yn ardal Mur Hadrian. Manylion a ffurflen archebu gyda Chylchlythyr hydref-gaeaf 2024.

CYFEIRIADAU E-BOST

Pan fydd angen newid trefniadau ar gyfer digwyddiadau mae'n gyfleus i roi gwybod i aelodau drwy e-bost. Os dymunwch ychwanegu cyfeiriad e-bost at eich manylion cyswllt yng nghronfa ddata y Gymdeithas ynteu diweddaru'ch cyfeiriad e-bost a fyddwch cystal ag e-bostio:-

ysgrifennydd.cof@cymdeithasedwardllwyd.cymru