Skip to content

Digwyddiadur

Diweddariad 8 Chwefror 2024

PENWYTHNOS Y GYNHADLEDD FLYNYDDOL 4 - 6 Hydref 2024
Gwesty'r Faenol Fawr, Bodelwyddan.

Manlylion llawn i ddilyn

Rhaglen:

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Edward Llwyd prynhawn Sadwrn 5 Hydref 2024

Manylion i ddilyn

Agenda: Agenda Cyfarfod Blynyddol 2023

Cofnodion: Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Edward Llwyd 2022
Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Edward Llwyd 2023 (drafft)

Cyfrifon: Adroddiad y Trysorydd 2022-2023, Mantolen

TAITH FLYNYDDOL CYMDEITHAS EDWARD LLWYD
25 Ebrill i 1 Mai 2024 Plas Llwyngwair, Trefdraeth, Sir Benfro  Gogledd Sir Benfro. Cyfle i werthfawrogi treftadaeth y sir ac i ymweld ag arfordir trawiadol, ucheldir y Preselau, Tyddewi a Gwarchodfa Natur Cors Teifi.  Teithiau gydag arweinydd profiadol.  Ffurflen archebu gyda Chylchlythyr hydref-gaeaf 2023.

CYFEIRIADAU E-BOST

Pan fydd angen newid trefniadau ar gyfer digwyddiadau mae'n gyfleus i roi gwybod i aelodau drwy e-bost. Os dymunwch ychwanegu cyfeiriad e-bost at eich manylion cyswllt yng nghronfa ddata y Gymdeithas ynteu diweddaru'ch cyfeiriad e-bost a fyddwch cystal ag e-bostio:-

ysgrifennydd.cof@cymdeithasedwardllwyd.cymru