Skip to content

Digwyddiadur

PENWYTHNOS Y GYNHADLEDD FLYNYDDOL 20 - 22 Hydref 2023 (i'w gadarnhau)
Cysylltwch ag Elizabeth Roberts am fanylion pellach.

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Edward Llwyd ar nos Sadwrn 21 Hydref 2023 (i'w gadarnhau)

Agenda:

Cofnodion: Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Edward Llwyd 2022

Mantolen:

Rhaglen:

TAITH FLYNYDDOL CYMDEITHAS EDWARD LLWYD 2023.

Ymweliad ag Ardal o Harddwch Naturiol Eithradol Loch Cuan, Contae an Dúin (Strangford Lough, County Down)

Dyddiad 18 – 25 Ebrill 2023

Fe drefnir rhaglen o deithiau maes yn ymweld â rhai o brif nodweddion yr ardal yn ystod yr wythnos - manylion i’w cadarnhau.

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Carys Parry neu Magi Roberts gan ddefnyddio’r ffurflen amgaeedig(Cyfeiriadau yn y Cylchlythyr)

CYFEIRIADAU E-BOST

Pan fydd angen newid trefniadau ar gyfer digwyddiadau mae'n gyfleus i roi gwybod i aelodau drwy e-bost. Os dymunwch ychwanegu cyfeiriad e-bost at eich manylion cyswllt yng nghronfa ddata y Gymdeithas ynteu diweddaru'ch cyfeiriad e-bost a fyddwch cystal ag e-bostio:-

ysgrifennydd.cof@cymdeithasedwardllwyd.cymru