Skip to content

Diogelwch Gweithgaredd

Diogelwch  Gweithgaredd - Cymdeithas Edward Llwyd

Y mae  Pwyllgor Gwaith  y Gymdeithas wedi mabwysiadu’r egwyddorion canlynol ynglŷn â diogelwch gweithgareddau’r Gymdeithas.

  • Mae pawb sydd yn mynychu taith maes yn gwneud hynny ar y ddealltwriaeth eu bod yn gyfrifol am eu diogelwch eu hunain, a hefyd yn ystyriol o ddiogelwch eraill.
  • Ar daith maes dylai pawb gymryd camau rhesymol i sicrhau eu diogelwch eu hunain, a diogelwch eraill ar y daith.
  • Yn benodol dylech sicrhau fod taith maes o fewn eich cyraeddiadau corfforol ac eich bod wedi paratoi yn addas ar gyfer y daith gyda’r  bwyd, dillad addas ayb fel bo’r angen.
  • Cyfrifoldeb y Gymdeithas ydyw sicrhau fod yr aelodau yn derbyn y wybodaeth angenrheidiol ynglŷn â natur unrhyw daith maes, fel gellir penderfynu os yw taith yn addas.
  • Mae’r Gymdeithas wedi paratoi ffurflen ( holiadur) i gasglu gwybodaeth gan arweinyddion. Y mae hyn yn sicrhau fod y manylion angenrheidiol, mewn arddull safonol, ar gael yn y Cylchlythyr  ac ar y wefan. Dylid cysylltu â’r arweinydd am eglurhad neu fanylion pellach.

Dilynwch y linc ar gyfer copi o’r ffurflen a manylion pellach:

Canllawiau i arweinyddion:                Nodiadau i Arweinyddion a Threfnwyr.

Ffurflen cofnodi gweithgaredd:         Ffurflen cofnodi gweithgaredd