Skip to content

Adroddiadau i Bapurau Bro

Y mae’r Gymdeithas yn argymell aelodau sydd wedi mynychu taith faes i ysgrifennu adroddiad neu gofnod o’r daith ar gyfer ei gyhoeddi yn y papur bro lleol. Mae hyn yn fodd i gofnodi ein gweithgaredd ac i godi ymwybyddiaeth am y Gymdeithas, byd natur a materion amgylcheddol yn gyffredinol.

Er mwyn hwyluso’r gwaith i’r anghyfarwydd yr ydym wedi paratoi Canllawiau ar eich cyfer, cliciwch y linc yma.