Skip to content

Y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Cefndir

Prif bwrpas  Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yw

  • Cyfle i’r swyddogion y Gymdeithas adrodd yn ôl i’r aelodaeth am weinyddiaeth a gweithgareddau’r Gymdeithas.
  • Cyfle i’r aelodau fynegi eu barn ar yr uchod ag awgrymu gwelliannau yn y weinyddiaeth a syniadau am weithgareddau amgen.
  • Ethol swyddogion ac aelodau o’r Pwyllgor Gwaith.
  • Cyflwyno’r fantolen a phenodi tâl aelodaeth.
  • Penodi Archwilydd nad yw'n aelod o'r Pwyllgor Gwaith
  • Trafod unrhyw fater a wyntyllir gan aelod(au)
  • Cydymffurfio gyda gofynion rheoliadau’r Comisiwn Elusennau.

Oherwydd cyfyngiadau Covid nid oedd yn bosib cynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn 2020.  Caniatawyd hyn gan y Comisiwn Elusennau; cyflwynwyd mantolen 2019-20 iddynt heb ei chyflwyno i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2021 ar y We yn rhithiol drwy gyfrwng Zoom.

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2019

Dilynwch y ddolen hon i weld y COFNODION 2019

Dilynwch y ddolen hon i weld COFNODION 2021

Dilynwch y ddolen hon i weld COFNODION DRAFFT 2022 i'w derbyn yn y cyfarfod nesaf

Mantolen

Dilynwch y ddolen hon i weld y FANTOLEN 2020-21

Dilynwch y ddolen hon i weld FANTOLEN 2021-22