Skip to content

Lobscows yn Nant Gwrtheyrn

Gwybodaeth Belach

Ymgynnull yn ystafell haul, Caffi Meinir, Nant Gwrtheyrn o gwmpas 12.30 am lobsgóws cig eidion*, paned a chacen; £15.95 y pen. Enwau, os gwelwch yn dda, at John Griffith erbyn 28 Rhagfyr ar yr hwyraf: 01286 831091; 07432 631210; hafotypenybryn@hotmail.co.uk .

*Pryd llysieuol ar gael. Cofiwch roi gwybod am unrhyw anghenion dietegol arbennig.