Skip to content

Covid-19 a’r Gymdeithas

Gweithgareddau Cymdeithas Edward Llwyd ac Argyfwng Covid -19

Adol. 3 – 27 Awst  2020

Yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd  ar y 20fed Awst 2020 penderfynwyd ail gychwyn Teithiau Maes yn ystod mis Medi. Yn ychwanegol cefnogwyd  y penderfyniad i ohirio’r Gynhadledd a’r Cyfarfod Blynyddol am flwyddyn, fe fydd y fantolen ariannol ar gael fel arfer.

Y mae swyddogion y Gymdeithas yn ymgynghori’n rheolaidd ynglŷn ag ymateb y Gymdeithas i’r argyfwng Covid – 19 ac ymateb fel bo’r angen i unrhyw newidiadau yn  rheoliadau a chyngor Llywodraeth  Cymru

Noder y canlynol;

Teithiau Maes -  Fe fydd Teithiau Maes y Gymdeithas yn ailgychwyn yn ystod mis Medi. Fodd bynnag fe fydd trefniadau newydd ar gyfer  y Teithiau Maes fel a ganlyn;

  • Cyhoeddir y rhaglenni yn fisol ar y wefan  hon ac ar gyfryngau cymdeithasol.
  • Y mae’n angenrheidiol cofrestru eich bwriad i fynychu Taith Faes
  • Cyfyngir y nifer o Aelodau ar daith faes i uchafswm o 20.
  • I osgoi lledaenu Covid 19 mae’r Gymdeithas wedi cyhoeddi ‘Cyfarwyddiadau’ ar gyfer Trefnwyr, Arweinwyr ac Aelodau.
  • Fe ddylech fod yn ymwybodol o’r Cyfarwyddiadau hyn cyn mynd ar Daith Faes.

Yr ydym yn gobeithio cynnal y Teithiau Maes a ddiddymwyd  oddi ar raglen Gwanwyn a Haf  2020 yn ystod y cyfnod cyfatebol yn 2021.

Y Cylchlythyr a’r Naturiaethwr - Llwyddwyd cyhoeddi’r cylchgronau fel arfer yn ystod mis Awst. Yr ydym yn gobeithio cyhoeddi'r rhifynnau nesaf yn ystod mis Chwefror 2021

Y Gynhadledd Flynyddol -  Penderfynwyd gohirio’r Gynhadledd Flynyddol tan 2021. Fe fyddwn yn cynnal y  Gynhadledd Flynyddol ar benwythnos y 15 - 17 Hydref 2021 yng Nghaernarfon yn unol â’r trefniadau am eleni  

Y Cyfarfod Blynyddol - Y mae cyfansoddiad y Gymdeithas, a thrwy hynny, Y Comisiwn Elusennau yn ein hymrwymo i gynnal Cyfarfod Cyffredinol yn ystod yr Hydref bob blwyddyn. Oherwydd  y sefyllfa ynglŷn â Covid 19 y mae’r Comisiwn wedi llacio rhywfaint ar eu gofynion arferol.

Bwriad y Pwyllgor gwaith ydyw hyd yn bosib ‘rhewi’  trefniadaeth y Gymdeithas hyd y gellir cynnal Cyfarfod Blynyddol yn ystod Cynhadledd 2021

Ymweliad a’r Arfordir Jwrasig - Y mae’r ymweliad yma wedi ei ohirio tan fis Mawrth 2021.

Ymweliad ag Ardal y Llynnoedd - Y mae’r ymweliad yma wedi ei ohirio tan 28 – 30 Medi 2021.


Yr Eisteddfod Genedlaethol - Fel y gwyddoch y mae eisteddfod Tregaron wedi ei gohirio am flwyddyn. Yr ydym yn mawr obeithio y bydd y stondin y Gymdeithas, a’r gweithgareddau arferol, ar faes yr Eisteddfod yn Awst 2021.

Gweithgareddau Eraill - Fe fydd trefniadau ar gyfer pob gweithgaredd a gynhelir tan faner y Gymdeithas a Llên Natur yn cael eu hadolygu gan ystyried y sefyllfa ynglŷn â’r afiechyd Covid a fydd yn bodoli, neu yn debygol o fodoli, ar y pryd.