Skip to content

Covid-19 a’r Gymdeithas

Gweithgareddau Cymdeithas Edward Llwyd ac Argyfwng Covid -19

Adol. 2 – 8 Gorffennaf  2020

Mae  swyddogion y Gymdeithas yn ymgynghori’n rheolaidd ynglŷn ag ymateb y Gymdeithas i’r argyfwng Covid - 19. Oherwydd fod  rheoliadau a chyngor y llywodraeth yn newid yn gyson y mae’n amhosib paratoi cynlluniau pendant ar gyfer gweddill y flwyddyn.

Noder y canlynol;

Teithiau Maes -  Yr ydym yn barod wedi dileu gweddill o’r Teithiau Maes yn gysylltiedig â Rhaglenni Mawrth 2020 i Orffennaf 2020. Yr ydym yn gobeithio y gellir cynnal y Teithiau Maes yma yn ystod y cyfnod cyfatebol yn 2021. Nid ydym yn arfer cynnal teithiau yn ystod mis Awst.

Yr ydym yn gobeithio y gellir trefnu rhai Teithiau Maes yn ystod yr Hydref a’r Gaeaf. Oherwydd yr ansicrwydd ynglyn a’r rheoliadau a fydd yn bodoli y mae’n gynamserol gwneud  cynlluniau pendant ynglŷn â'r Teithiau Maes yma.

Y Cylchlythyr a’r Naturiaethwr - Oherwydd bod yr argraffdy wedi bod ar gau ac oherwydd yr ansicrwydd ynglyn a theithiau maes nid yw wedi bod yn bosib argraffu’r cylchgronau yn ôl y rhaglen arferol. Erbyn hyn mae’r sefyllfa wedi newid ac yr ydym yn gobeithio cyhoeddi a dosbarthu’r  Cylchlythyr a’r Naturiaethwr, efallai ar ffurf ychydig yn wahanol, yn ystod mis Medi.

Y Gynhadledd Flynyddol -  Penderfynwyd gohirio’r Gynhadledd Flynyddol tan 2021. Fe fyddwn yn cynnal y  Gynhadledd Flynyddol ar benwythnos y 15 - 17 Hydref 2021 yng Nghaernarfon yn unol â’r trefniadau am eleni  

Y Cyfarfod Blynyddol - Y mae cyfansoddiad y Gymdeithas, a thrwy hynny, Y Comisiwn Elusennau, yn ein hymrwymo i gynnal Cyfarfod Cyffredinol yn ystod yr Hydref bob blwyddyn. Oherwydd  y sefyllfa ynglyn a Covid 19 y mae’r Comisiwn wedi llacio rhywfaint ar eu gofynion arferol.

Bwriad presennol y Pwyllgor Gwaith ydyw, hyd yn bosib, ‘rhewi’  trefniadaeth y Gymdeithas am y flwyddyn 20/21 a chynnal Cyfarfod Blynyddol fel arfer yn ystod Cynhadledd 2021.

Ymweliad a’r Arfordir Jwrasig - Y mae’r ymweliad yma wedi ei ohirio tan fis Mawrth 2021.

Ymweliad ag Ardal y Llynnoedd - Y mae’r ymweliad yma wedi ei ohirio tan 28 – 30 Medi 2021.


Yr Eisteddfod Genedlaethol - Fel y gwyddwn y mae eisteddfod Tregaron wedi ei gohirio am flwyddyn. Yr ydym yn mawr obeithio y bydd y stondin y Gymdeithas, a’r gweithgareddau arferol, ar faes yr Eisteddfod yn Awst 2021.

Gweithgareddau Eraill - Fe fydd trefniadau ar gyfer pob gweithgaredd a gynhelir tan faner y Gymdeithas a Llên Natur yn cael eu hadolygu gan ystyried y sefyllfa ynglŷn â’r afiechyd Covid a fydd yn bodoli, neu yn debygol o fodoli, ar y pryd.