Skip to content

Y De a’r Canolbarth Gwanwyn a Haf 2021

Trefnydd: Eirian Davies, Ffôn 01792 844821 Symudol 07484 107161.

Yn unol â chyfyngiadau Llywodraeth Cymru i leihau lledaeniad Covid 19 y mae yn ofynnol i bawb sydd yn bwriadu mynychu Taith Faes gofrestru erbyn 6.00 yr hwyr y diwrnod cynt. Noder ein bod yn cyfyngu’r nifer ar Daith Faes i uchafswm o 20 ac i Aelodau yn unig.

Dylai pawb sydd yn mynychu Taith Faes fod yn ymwybodol o ‘Gofynion ar Aelodau’ (gweler 'Gweithgareddau/ Diogelwch ar Deithiau' ar y wefan hon neu cliciwch y linc yma: Gofynion Covid – Aelodau )

Cychwynnir pob taith am 10.30 y bore, oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Edrychwch at y wefan hon a thudalen Gweplyfr, Cymdeithas Edward Llwyd, am unrhyw newid mewn trefniadau.

Gweithgareddau De a’r Canolbarth - Mis Mai 2021

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd - Cofrestru
1/5/21Mynydd Bach a Llyn EiddwenTua 5-6 milltir ym mro mebyd Prosser Rhys a mangre Rhyfel y Sais Bach (1820). Peth dringo cymedrol ac ychydig o dir gwlyb. Gobeithio fydd yna gyfle i glywed y gwcw.  Ger ffermdy Rhydfudr a Chapel Moreia ar y B4576 rhwng Llangwyryfon a BethaniaSN596671Rheinallt Llwyd 01970617587
Rhiannon Roderick 01974617587
LLAWN
8/5/21Yn ôl i Ddinas Foel Fraith.Cylchdaith 7 milltir o Soar y Mynydd hyd at weddillion Dinas Foel Fraith ar lan Afon Doethïe. Peth dringo i ddechrau, ac i orffen. Maes Cerbydau Capel Soar y Mynydd.
SY25 6NP
SN784532Arwel Michael
01639844080
LLAWN
15/5/21Ardal CynffigCylchdaith tua 7 milltir drwy dwyni tywod yr ardal tuag at Afon Cynffig ac yn ôl ar Lwybr yr Arfordir. Dim llawer o ddringoMaes Parcio Gwarchodfa Natur Cynffig
CF33 4PT
SS801812Eirian Davies
01792844821
22/5/21Cleddau WenCylchdaith hamddenol tua 4 milltir yn dilyn rhan o Afon Cleddau Wen. Cyfle i weld adar y glannau.Maes Parcio New Road, Maddox Moor, rhwng Freystrop Cross a Hook, Hwlffordd.
SA62 4LQ
SM968115Alan Williams
02920752382
07989451348
29/5/21Talybont a Chors FochnoCylchdaith weddol hamddenol o 6-7 milltir drwy goetir a chaeau ac ar hyd lonydd caled at ymylon Cors Fochno.  Dim llawer o ddringo. Gallai fod yn fwdlyd mewn mannau. Maes parcio Ysgol Talybont. 
SY24 5HE
SN655897 Jackie Willmington
01970820370