Skip to content

Y De a’r Canolbarth Hydref a Gaeaf 2020

Trefnydd: Eirian Davies, Ffôn 01792 844821 Symudol 07484 107161.

Yn unol â chyfyngiadau Llywodraeth Cymru i leihau lledaeniad Covid 19 y mae yn ofynnol i bawb sydd yn bwriadu mynychu Taith Faes gofrestru erbyn 6.00 yr hwyr y diwrnod cynt. Noder ein bod yn cyfyngu’r nifer ar Daith Faes i uchafswm o 20 ac i Aelodau yn unig.

Dylai pawb sydd yn mynychu Taith Faes fod yn ymwybodol o ‘Gofynion ar Aelodau’ (gweler 'Gweithgareddau/ Diogelwch ar Deithiau' ar y wefan hon neu cliciwch y linc yma: Gofynion Covid – Aelodau )

Cychwynnir pob taith am 10.30 y bore, oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Edrychwch at y wefan hon a thudalen Gweplyfr, Cymdeithas Edward Llwyd, am unrhyw newid mewn trefniadau.

Gweithgareddau De a’r Canolbarth - Mis Medi 2020

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd - Cofrestru
5/9/20Ardal Llangatwg, Castell-neddCylchdaith, yn cynnwys hen waith haearn, tua 6 milltir, peth dringo ar y dechrau.Maes parcio’r Crown and Sceptre, sydd gyferbyn a’r dafarn ar yr A4230 yn Llangatwg. SA10 8APSS754985Elizabeth Jones 01792 864238
12/9/20Ardal Ynysgynwraidd, Sir FynwyTaith 6 milltir, weddol hamddenol trwy gaeau a choedwigoedd. Peth dringo cymedrol. Golygfeydd hyfryd dros y ffin. Parcio o flaen Castell Ynysgynwraidd NP7 8UH  SO456202  Olwen Jones 01873 857866
19/9/20LlanwynnoTaith wedi ei chanslo   Gobeithir aildrefnu'r daith hon yn y dyfodol.
26/9/20!!!Newydd!!!
Llandeilo Gresynni a Castell Gwyn
Taith tua pum milltir yn weddol gwastad trwy caeau ac ar hyd lonydd tawel,Maes parcio eglwys Llandeilo Gresynni
NP7 85Y
SO398150  Olwen Jones  01873 857 866  neu neges tects i  07990 654 374.

Gweithgareddau De a’r Canolbarth – Mis Hydref 2020

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd - Cofrestru
3/10/20Dim TaithDim TaithDim Taith Dim Taith
10/10/20Taith wedi ei chanslo
Rheilffyrdd a Rhewlif, Ardal Clydach, Cwmtawe

Taith wedi ei chanslo oherwydd cyfyngiadau Covid 19
Eirian Davies 01792 844821
17/10/20Cyffiniau Rhos-y-Ges,Cylchdaith gymedrol tua 6 milltir o ymyl Eglwys Newydd yr Hafod heibio Llanfrech i Rhos y Ges ac yn ôl heibio Brignant a Phwllpeiran. Peth dringo a thir gwlyb.Maes parcio’r Hafod, ar y B4574 rhwng Pont-rhyd-y-groes a Chwmystwyth.SN767736John Williams 01970 617173
24/10/20Taith wedi ei chanslo.
Yn ôl i Ddinas Foel Fraith.
Cylchdaith 7 milltir o Soar y Mynydd hyd at weddillion Dinas Foel Fraith ar lan Afon Doethïe. Peth dringo i ddechrau, ac i orffen.Maes Cerbydau. Soar y Mynydd 
SY25 6NP
SN784532Arwel Michael 01639 844080
31/10/20Taith wedi ei chanslo.
Crucywel a'i hardal 
Cylchdaith tua 5 milltir a fydd yn dringo 260 metr tuag at Langenni , wedyn i lawr at Grug Hywel ac yn ôl ar lannau’r Wysg.Culfan ger Mynedfa Gwersyll y Fyddin Cwrt-y-Gollen sydd ar yr A40 i’r de o Grug Hywel  NP8 1TPSO230171Ade Bates 07875370840 01873810800
23/10/20 i 9/11/20Cyfnod CloDim Teithiau
14/11/20Ardal Pencader
Taith wedi'i chanslo
Tua 5 milltir dros rhan o’r daith gwnaethpwyd ychydig flynyddoedd yn ôl I weld y gweddnewidiadau, peth dringo serth.Maes parcio Capel y Tabernacl yng nghanol y pentref. 
SA39 9HA
SN445359Ann Phillips
01559384558
07833126327
21/11/20Abercothi a Llanegwad
Taith wedi ei chanslo.
Cylchdaith hamddenol wastad ar lannau’r Tywi a’r Cothi, tua 4.5 milltirMaes parcio Capel Siloam Pont-ar-gothi, sydd yng nghanol y pentref ar yr A40
SA32 7NG
SN506217John Harry
01792882188
28/11/20Rheilffyrdd a Rhewlif, Ardal Clydach, CwmtaweTaith hamddenol, tua 7 milltir, braidd dim dringo. Cyfle i ymweld a Marian y Glais, gweler Llyfr Dyfed Elis –Gruffydd 100 o Olygfeydd Hynod Cymru, tudalen 276.Maes parcio ar y Stryd Fawr yng Nghlydach ger y Ganolfan Iechyd a gyferbyn
a’r Co-op
SA6 5LJ
SN692013Eirian Davies
01792844821