Skip to content

Y De a’r Canolbarth Hydref a Gaeaf 2020

Trefnydd: Eirian Davies, Ffôn 01792 844821 Symudol 07484 107161.

Yn unol â chyfyngiadau Llywodraeth Cymru i leihau lledaeniad Covid 19 y mae yn ofynnol i bawb sydd yn bwriadu mynychu Taith Faes gofrestru erbyn 6.00 yr hwyr y diwrnod cynt. Noder ein bod yn cyfyngu’r nifer ar Daith Faes i uchafswm o 20 ac i Aelodau yn unig.

Dylai pawb sydd yn mynychu Taith Faes fod yn ymwybodol o ‘Gofynion ar Aelodau’ (gweler 'Gweithgareddau/ Diogelwch ar Deithiau' ar y wefan hon neu cliciwch y linc yma: Gofynion Covid – Aelodau )

Cychwynnir pob taith am 10.30 y bore, oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Edrychwch at y wefan hon a thudalen Gweplyfr, Cymdeithas Edward Llwyd, am unrhyw newid mewn trefniadau.

Gweithgareddau De a’r Canolbarth - Mis Ionawr 2021

Teithiau Maes wedi eu hatal oherwydd bod cyfyngiadu Covid Level 4 mewn grym o 28 Rhagfyr 2020 ymlaen. Fe drefnir Teithiau Maes pan fydd rheoliadau Llywodraeth Cymru yn eu caniatáu.

Ar y funud nid oes bwriad cynnal Teithiau Maes yn ystod mis Ionawr.

Gweithgareddau De a’r Canolbarth - Mis Chwefror 2021

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd - Cofrestru