Skip to content

Y De a’r Canolbarth Gwanwyn a Haf 2021

Trefnydd: Eirian Davies, Ffôn 01792 844821 Symudol 07484 107161.

Yn unol â chyfyngiadau Llywodraeth Cymru i leihau lledaeniad Covid 19 y mae yn ofynnol i bawb sydd yn bwriadu mynychu Taith Faes gofrestru erbyn 6.00 yr hwyr y diwrnod cynt. Noder ein bod yn cyfyngu’r nifer ar Daith Faes i uchafswm o 20 ac i Aelodau yn unig.

Dylai pawb sydd yn mynychu Taith Faes fod yn ymwybodol o ‘Gofynion ar Aelodau’ (gweler 'Gweithgareddau/ Diogelwch ar Deithiau' ar y wefan hon neu cliciwch y linc yma: Gofynion Covid – Aelodau )

Cychwynnir pob taith am 10.30 y bore, oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Edrychwch at y wefan hon a thudalen Gweplyfr, Cymdeithas Edward Llwyd, am unrhyw newid mewn trefniadau.

Gweithgareddau De a’r Canolbarth - Mis Mai 2021

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd - Cofrestru
1/5/21Mynydd Bach a Llyn EiddwenTua 5-6 milltir ym mro mebyd Prosser Rhys a mangre Rhyfel y Sais Bach (1820). Peth dringo cymedrol ac ychydig o dir gwlyb. Gobeithio fydd yna gyfle i glywed y gwcw.  Ger ffermdy Rhydfudr a Chapel Moreia ar y B4576 rhwng Llangwyryfon a BethaniaSN596671Rheinallt Llwyd 01970617587
Rhiannon Roderick 01974617587
LLAWN
8/5/21Yn ôl i Ddinas Foel Fraith.Cylchdaith 7 milltir o Soar y Mynydd hyd at weddillion Dinas Foel Fraith ar lan Afon Doethïe. Peth dringo i ddechrau, ac i orffen. Maes Cerbydau Capel Soar y Mynydd.
SY25 6NP
SN784532Arwel Michael
01639844080
LLAWN
15/5/21Ardal CynffigCylchdaith tua 7 milltir drwy dwyni tywod yr ardal tuag at Afon Cynffig ac yn ôl ar Lwybr yr Arfordir. Dim llawer o ddringoMaes Parcio Gwarchodfa Natur Cynffig
CF33 4PT
SS801812Eirian Davies
01792844821
22/5/21Cleddau WenCylchdaith hamddenol tua 4 milltir yn dilyn rhan o Afon Cleddau Wen. Cyfle i weld adar y glannau.Maes Parcio New Road, Maddox Moor, rhwng Freystrop Cross a Hook, Hwlffordd.
SA62 4LQ
SM968115Alan Williams
02920752382
07989451348
29/5/21Talybont a Chors FochnoCylchdaith weddol hamddenol o 6-7 milltir drwy goetir a chaeau ac ar hyd lonydd caled at ymylon Cors Fochno.  Dim llawer o ddringo. Gallai fod yn fwdlyd mewn mannau. Maes parcio Ysgol Talybont. 
SY24 5HE
SN655897 Jackie Willmington
01970820370

Rhaglen y De a'r Canolbarth mis Mehefin 2021

Dyddiad Teitl
Nifer
ManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd -Cofrestru
5/6/21Ardal Glaniad y FfrancodCylchdaith 6 milltir o gwmpas Pen Caer, ychydig ddringo ar hyd yr arfordir, gelli’r cwtogi’r daithPentref Llanwnda
SA64 0HX
SM932395Gareth Jones
01239 654309
12/6/21Ardal New Inn
(20)
Taith cylch 7 milltir, dringo ar y dechrau ac yma ac acw!! Cyffwrdd a Mynydd Tre-beddau, Banc Blodeuyn a Mynydd Llanllwni. Golygfeydd godidog a gobeithio clywn y gwcw.Maes parcio Capel Gwyddgrug  ar yr A485
SA39 9AX
SN464356Ann Phillips
(01559 384558)
07833126327
19/6/21
Yn ôl i Ddinas Foel FraithCylchdaith 7 milltir o Soar y Mynydd hyd at weddillion Dinas Foel Fraith ar lan Afon Doethïe .Peth dringo i ddechrau, ac i orffen.Maes Cerbydau Capel Soar y Mynydd.
SY25 6NP
SN784532Arwel Michael
01639844080
26/6/21ArberthCylchdaith tua 7.5 milltir, peth dringo, (cymedrol) yma ac acw .Maes parcio Townmoor (tâl) yng nghanol y dref.
SA67 7AS
SN107147Peter Evans
01269 832204

Rhaglen y De a'r Canolbarth mis Gorffennaf 2021

Dyddiad TeitlManylionMan CyfarfodCyf GridArweinydd(ion)
3/7/21Ardal Rhydcymerau 3/7/21Taith 8 milltir gyda dringo yma a thraw, heibio adfeilion Esgair-ceir, a hefyd byddwn yn ymweld â Phenrhiw Fawr {Yr Hen Dy Ffarm}Safle picnic, milltir i’r de o Rhydcymerau ar y B4337.SN587378Alun Jones 01570423231  wedi 7 yr hwyr.
10/7/21Cerdded o amgylch Llyn Llandegfedd Cyfyngir y daith yma i 20 10/7/21Tua 6.5 milltir, peth dringo a gall fod yn fwdlyd mewn mannau. Siawns i weld blodau'r haf ac adar y dŵr mewn ardal o ddiddordeb gwyddonol arbennig (SSSI)Maes parcio uwchben y ganolfan ymwelwyr NP40TAST330986Ena Morris 07890611737 01495755940
17/7/21Ardal Trefdraeth 17/7/21Cylchdaith tua 6 milltir o amgylch yr ardal, un ddringfa weddol serth ar y dechrau ac ar y diwedd. Bydd Hedd Lad Lewis yn ymuno gyda ni i roi peth hanes yr ardal..Maes parcio Parrog
Trefdraeth
SA42 0RW
SN051396Gareth Jones 01239 654309
24/7/21Llanwynno Cyfyngir y daith yma i 25Cylchdaith tua 4 milltir o gwmpas Fforest Gwynno sy'n cynnwys argae Clydach, Pistyll Golau a bedd Guto Nyth Bran. CymedrolMaes parcio/safle picnic Cyfoeth Naturiol Cymru (Llanwynno) sydd ar yr heol o ardal Cwm Cynon.ST032958Gwyn Morgan 01685 814 348 am fanylion y daith, ond i gofrestru am y daith cysylltwch gyda Eirian Davies – 01792 844821