Skip to content

Y De a’r Canolbarth Hydref a Gaeaf 2021

Trefnydd: Eirian Davies, Ffôn 01792 844821 Symudol 07484 107161.

Cychwynnir pob taith am 10.30 y bore, oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Yn unol â chyfyngiadau Llywodraeth Cymru i leihau lledaeniad Covid 19 y mae yn ofynnol cofrestru bawb ar gychwyn y  Daith Faes. Os cyfyngir ar y niferoedd dylid  cofrestru erbyn 6.00 yr hwyr y diwrnod cynt.

Dylai pawb sydd yn mynychu Taith Faes fod yn ymwybodol o ‘Gofynion ar Aelodau’ (gweler 'Gweithgareddau/ Diogelwch ar Deithiau' ar y wefan hon neu cliciwch y linc yma: Gofynion Covid – Aelodau )

Edrychwch at y wefan hon a thudalen Gweplyfr, Cymdeithas Edward Llwyd, am unrhyw newid mewn trefniadau.

Rhaglen De a’r Canolbarth - Medi 2021

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
4 MediArdal GellinuddCylchdaith tua 5 milltir a fydd yn canolbwyntio ar hanes diwydiannol yr ardal. Dwy ddringad gweddol serth, un ar y dechrau ac un yng nghanol y daith.Ger Swyddfa Dosbarthu’r Post ar Stad Ddiwydiannol Pontardawe  (Old Foundry Road)
SA8 4EL
SN726041Elizabeth Jones 01792 864238
11 MediYstradmeurig/SwyddffynnonCylchdaith rhwng 6 a 7 milltir o Ystradmeurig dros y Drysgol i Swyddffynnon ac yn ôl ar hyd Lôn lacs. Peth dringo ac ychydig o dir gwlyb.Ar hen safle Stesion Strata wrth ymyl y B4340  rhwng Ystradmeurig a Phontrhydfendigaid (tua ½ milltir o Eglwys Ystradmeurig).
SY25 6AX (Cod Post agosaf i’r man cwrdd)
SN711672John Williams 01970 617173
18 MediPenwyllt hyd at Bant Mawr.Cylchdaith tua 7 milltir, peth dringo ar lethr hen dramffordd i ddechrau. Ymlaen i Bant Mawr a Gwarchodfa Natur Ffynnon Ddu. Amrywiaeth o hanes lleol.Maes parcio hen Chwarel Penwyllt, trowch i’r dde (o gyfeiriad Abercraf) ar ôl gadael pentref Pen-y-cae, arwydd brown ‘Gwarchodfa Natur’ SA9 1GQSN854157Arwel Michael. 01639 844080
25 MediCrug Hywel a'i hardalCylchdaith tua 5 milltir a fydd yn dringo 260 metr tuag at Langenni , wedyn i lawr at Grug Hywel ac yn ôl ar lan Afon Wysg.Culfan ger Mynedfa Gwersyll y Fyddin Cwrt-y-gollen sydd ar yr A40 i’r dde o Grug Hywel NP8 1TP (Cod Post agosaf i’r man cwrdd)SO232168Ade Bates 07875370840 01873810800

Rhaglen y De a'r Canolbarth Hydref 2021

2 Hydref
D.S
taith wedi'i chanslo
Ardal Castell Newydd EmlynCylchdaith tua 6 milltir yn dilyn Afon Teifi i Genarth ac yn ôl. Peth dringo, cymedrol.Maes parcio yng nghanol y dref, ger y mart, tal.
SA38 9BA, Cod post agosaf
SN306407Alun Voyle 01267275636
9 HydrefLlanrhystud a Llan-nonTaith hawdd tua 6 milltir gydag un ddringfa allan o Lanrhystud at Castell Bach. Cychwyn drwy ddarganfod pentref Llannon/Llansantffraid, ac yna ymlaen i Lanrhystud ar lwybr yr arfordir. Yna heibio Castell Bach ac Alltgoch cyn disgyn at Felin Fach Cwm Peris, a dilyn llwybr hyfryd drwy'r  cwm i LannonMaes Parcio Llannon, Stryd yr Ysgol, gyferbyn a thafarn y White Swan. (SY23 5HY). O'r De, troi i'r dde yn syth ar ôl yr arosfa bysus.SN517671Bethan a Richard Hartnup 01970828533
16 HydrefMerthyr TudfulTaith hamddenol, addas ar gyfer pob oedran, o gwmpas rhai o’r hen safleoedd hanesyddol a diwylliannol y dre. Tua 4 milltir. I’r rhai ohonoch sydd am ddod ar y trên, mae trenau yn gadael Caerdydd Canolog ar 16 Hydref pob hanner awr – 08.26, 08.56, 09.26 – ac yn cymryd  64 munud i gyrraedd Merthyr.  Byddaf yn ymuno â’r trên 08.56 o Gaerdydd yn Ffynnon Taf (09.15). Mae’r orsaf ym Merthyr rhyw bum munud o faes parcio Castle Street. Unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r daith neu’r trenau, ffoniwch fi ar 07989 451348.Prif faes parcio canol y dre. O’r fynedfa yn Castle Street, ewch drwy’r maes parcio i’r pen uchaf wrth gefn Canolfan Soar. Mae tâl o £1 i barcio trwy’r dydd (arian yn unig).SO049064Alan Williams 07989451348
23 HydrefArdal Safle Treftadaeth 14 Loc, Casnewydd.Cylchdaith tua 5 milltir o Ganolfan 14 Loc, o gwmpas Gwarchodfa Allt Yr Yn. Llwybrau serth sydd yn gallu bod yn fwdlyd. Peth hanes diwydiannol.Maes Parcio’r Ganolfan, Tâl. NP10 9GN, Cod post agosaf.ST279886Shelagh Fishlock 07951234618  
30 HydrefMynydd GellionnenCylchdaith tua 7 milltir, dringo, cymedrol ar y cyfan, ond fydd yna ddwy ddringfa serth ond byr. Golygfeydd hyfrydMaes parcio’r RSPB ar yr heol o Glydach i Graig-cefn-parc - a fydd ar y dde ar ôl pasio tafarn y New Inn SA6 5SUSN682026Eirian Davies 01792844821

Rhaglen y De a'r Canolbarth Tachwedd 2021

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd(ion)
6 TachweddCeunant Clydach (Sir Fynwy)Taith tua 5 milltir ger yr afon a thrwy goed a lonydd Cwm Clydach. Gwelwn adfeilion gwaith haearn Clydach. Dringo serth ar ddechrau'r daith.Parcio ar ochr y ffordd ger gwaith Haearn Clydach, gwaelod 'Lower Station Rd
 Cod post agosaf NP7 0LY
SO229133Ena Morris 07890611737 01495755940
13 TachweddLlandeilo a'r cyrionCylchdaith gymedrol tua 6 milltir yn cynnwys Castell a Pharc Dinefwr.Maes parcio ger gorsaf y rheilfforddSN634226Richard Davies 07986562584
20 TachweddArdal Llandysul/PrengwynTaith gylch tua 5 milltir, gan fynd i gyfeiriad Prengwyn drwy gyfuniad o hewl a llwybrau - ychydig o ddringo (tua ¾ milltir) wrth fynd tuag at PrengwynMaes parcio pentref Llandysul (tal) - lawr y stryd o Westy’r Porth
Cod Post SA44 4QS
SN418405Eileen Curry 01559362253
27 TachweddY Fenni/GofilonCylchdaith hamddenol tua 5 milltir dros gaeau ac ar hyd yr Afon, yn ôl ar lwybr y gamlas. Peth dringo rhesymol.Maes parcio Byfield Lane (dim tal), Stryd Tudur, Y Fenni.. Dewch i'r cornel isaf ger y glwyd i Ddolydd y Castell. 
Cod Post agosaf NP7 5AA
SO296140Olwen Jones 01873857866

Fe drefnir Teithiau Maes ychwanegol yn fuan; cadwch olwg ar y wefan hon a thudalen Gweplyfr y Gymdeithas.