Skip to content

Digwyddiadur

9 Tachwedd am 5.30 pm - Darlith Edward Llwyd 2017

"Ynni, Gwaith  a Chymhlethdod: Dehongliad o Saith Chwyldro Hanesyddol"

Darlithydd:  Yr Athro Emeritws Gareth Wyn Jones

Lleoloiad: Ystafell PL2, Pontio, Bangor

Mynediad am ddim, ond efallai bod angen archebu tocyn.

Manylion pellach 01248 660672 neu <bit.ly/Darlith2017>