Skip to content

Covid-19 a’r Gymdeithas

Gweithgareddau Cymdeithas Edward Llwyd ac Argyfwng Covid -19

Adol. 1 - 1 Mai 2020

Yn dilyn ymgynghoriad ymysg swyddogion y Gymdeithas  penderfynwyd:

Dileu gweddill o’r Teithiau Maes yn gysylltiedig â Rhaglenni Mawrth 2020 i Orffennaf 2020.

Y mae’r argyfwng Cofid yn effeithio ar holl weithgaredd y Gymdeithas a bydd aelodau’r Pwyllgor Gwaith yn trafod yn ffurfiol sut i ymateb ymhellach ar y 21ain Mai 2020. Oherwydd yr ansicrwydd sydd yn bodoli ynglŷn â datblygiad yr afiechyd, rheoliadau’r llywodraeth ac ymateb ein haelodau,  nid yw yn bosib gwneud penderfyniadau hir dymor ar y funud.

Noder y canlynol;

Teithiau Maes - Y mae’n gynamserol gwneud penderfyniadau ynglŷn â Theithiau Maes yr Hydref a’r Gaeaf. Yr ydym yn gobeithio y gellir cynnal y Teithiau Maes a drefnwyd ar gyfer Gwanwyn - Haf 2020 yn ystod 2021.

Y Cylchlythyr a’r Naturiaethwr - Nid yw yn bosib argraffu’r cylchgronau ar y funud oherwydd bod yr argraffdy ar gau. Fe fydd y Pwyllgor Gwaith a’r Golygyddion yn cysidro trefniadau amgen ynglŷn â chyhoeddi’r cylchgronau. Efallai cyhoeddi yn  hwyrach yn y flwyddyn, gyda chynnwys ychydig yn wahanol i’r arfer.

Y Gynhadledd Flynyddol - Ni wnaethpwyd penderfyniad hyd yma ynglŷn â chynnal y Gynhadledd, a’r Cyfarfod Blynyddol, ar ddechrau Hydref.

Ymweliad a’r Arfordir Jwrasig - Y mae’r ymweliad yma wedi ei ohirio tan fis Mawrth 2021.


Yr Eisteddfod Genedlaethol - Fel y gwyddwn y mae eisteddfod Tregaron wedi ei gohirio am flwyddyn. Yr ydym yn mawr obeithio y bydd y stondin y Gymdeithas, a’r gweithgareddau arferol, ar faes yr Eisteddfod yn Awst 2021.

Gweithgareddau Eraill - Fe fydd trefniadau ar gyfer pob gweithgaredd a gynhelir tan faner y Gymdeithas a Llên Natur yn cael eu hadolygu gan ystyried y sefyllfa ynglŷn â’r afiechyd Covid a fydd yn bodoli, neu yn debygol o fodoli, ar y pryd.