Skip to content

Taith Flynyddol y Gymdeithas 2020 Ffurflen Archebu

DYDDIADAU:  24 – 30 EBRILL 2020 (6 noson)

LLEOLIAD:   YR ARFORDIR JURASSIC (SAFLE TREFTADAETH Y BYD  - UNESCO)

LULWORTH LODGE /HOTEL LIMESTONE , WEST LULWORTH, DORSET BH20 5RQ www.lulworthlodge.co.uk Gwely, brecwast a swper  tri cwrs.  £555 yr un ( 2 yn rhannu ) (£810 am ystafell sengl) BLAENDAL : £100 y pen

Manylion teithio i ddilyn.

Enw...............................................................................

Cyfeiriad................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ffôn symudol ............................................

Rhif ffôn tŷ.............................................................

Cyfeiriad e bost.......................................................................................................................

Diddordebau................................................................................................

Math o ystafell : Dwbl..................2 wely ....................................sengl.........................

Unrhyw anghenion arbennig neu gyflwr meddygol .............................................................. .........................................................................................................................................

ANFONER YR ARCHEB I :   Margaret Roberts, Uwchafon,Gwydryn Drive,Abersoch, LL53 7HU  (01758 713196)    magi.roberts@btinternet.com Manylion pellach : Carys Meurig Parry (01766 513869)    carysmp@yahoo.co.uk