Skip to content

Taith Flynyddol y Gymdeithas 2023 Ffurflen Archebu

DYDDIADAU: 18-25 EBRILL 2023 (7 noson)

LLEOLIAD: Ardal Strangford Lough, County Down  (ARDAL O HARDDWCH EITHRIADOL)

GWESTY: Denvir’s  14-16 English Street. Downpatrick BT30 6AB

www.denvirs.com  Ffôn 028 4461 2012

PRIS: Gwely, Brecwast a Swper 2 Gwrs; £75 y pen y noson (rhannu), £90 am ystafell sengl.

Uned hunan arlwyo i 3 person £150 y noson

BLAENDAL: £100  y pen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enw………………………………………………………………………….

Cyfeiriad……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rhif ffôn tŷ: ................................................ Ffôn symudol:..................................................

Cyfeiriad e-bost ……………………………………………………………………………..

Math o ystafell:  Dwbl  …..  2 wely  ……     sengl…….

Unrhyw anghenion arbennig?………………………………......................................................

A ydych yn fodlon arwain taith ?…………………………

Anfoner yr archeb i   : Margaret Roberts, Uwchafon, Gwydryn Drive, Abersoch, LL53 7HU  (01758 713196 ) trysorydd@cymdeithasedwardllwyd.cymru Os yn bosib talwch yn syth i gyfrif  y Gymdeithas: dyma’r manylion: Cyfrif: Cymdeithas Edward Llwyd; Cod didoli: 40-08-27; Rhif:61414887: Defnyddiwch eich enw fel cyfeirnod.

Manylion pellach gan :  Carys Meurig Parry carys@cymdeithasedwardllwyd.cymru