Skip to content

Cystadlaethau Eisteddfodol

Cystadlaethau Amgylcheddol Cymdeithas Edward Llwyd

Y mae’r Gymdeithas yn hyrwyddo a chefnogi cystadlaethau sydd yn ymwneud a’r amgylchedd yn ein heisteddfodau cenedlaethol.  Gellir cael manylion pellach trwy ddilyn y linciau isod.

Eisteddfod Genedlaethol  Sir Conwy 2019

Teitl;                            Erthygl, yn cynnwys darluniau, ar unrhyw agwedd o fyd natur yn addas ar gyfer ei chyhoeddi yn y Naturiaethwr.

Manylion:                    Gweler Rhestr  -Testunau Cystadleuaeth 142 https://eisteddfod.cymru/eisteddfod-2019/cystadlu

Dyddiad Cau:              1 Ebrill 2019

Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019

Teitl:                            Cyflwyniad o astudiaeth neu ymchwiliad amgylcheddol yn dilyn y  themâu ‘Darganfod’  (ar gyfer ymgeiswyr Blwyddyn 10 – 13).
[Cyflwynir y gystadlaeath hon er cof am ein diweddar gadeirydd Mr Tom Jones, Golan]

Manylion:                    Gweler Rhestr Testunau Cystadleuaeth rhif 403  http://www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/

Dyddiad Cau:               Mawrth 1af,  2019

Teitl:                            Ysgoloriaeth Geraint George (ar gyfer ymgeiswyr 18 – 25 oed)

Manylion:                    Gweler  Rhestr Testunau Cystadleuaeth rhif 404 http://www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/

Dyddiad Cau:               Mawrth 1af,  2019