Skip to content

Y Gogledd Ddwyrain

Gweithgareddau Gogledd Ddwyrain

Mawrth 2018 – Medi 2019

Trefnydd: Iwan Roberts.  Ffon: 01824 703906   Symudol: 07587 044255

Cychwynnir pob taith am 10.30 oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn  tywys.

Nodir unrhyw newidiadau ar wefan hon a thudalen Gweplyfr Cymdeithas Edward Llwyd

Dyddiad

Teitl

Manylion

Man Cyfarfod

Cyf. Grid

Arweinydd(ion)

2 Mawrth

Penarlâg

Taith hanesyddol yn bennaf ar gyrion y pentre. Tua 5 milltir. Maes parcio ar ffordd Wrecsam (A550) o ganol y pentre.

SJ315656

Jo a Menna Hughes

01352754098

9 Mawrth

Nant y Glyn a Chilgwyn

Taith am dopiau Bae Colwyn, peth dringo ysgafn, tua 6 milltir. Maes parcio Parc Eirias, y cyntaf o’rgylchfan fach ar yr A547.

SH855784

Hari Hughes

01745331525

16 Mawrth

Bontuchel

Coedlannau a lonydd tawel. Tua 5 milltir hamddenol. Ger Clwb Rygbi Rhuthun, oddiar ffordd Cerrig (B5105) ar gyrion y dre. Rhannu ceir I’r man cychwyn.

SJ117578

Iwan Roberts 07587044255 01824703906

20 Mawrth  (nos Fercher am 7.00)

Noson Gymdeithasol

Cawl a chwis yng ngofal Iona. Enwau iddi erbyn Mawrth 18fed. Melin Brwcws, ffordd Rhuthun, Dinbych.

SJ072657

Iona Evans

01745860660

23 Mawrth

Ardal Gwysane

Taith goediog ar gyrion yr Wyddgrug. Eitha gwastad, tua 5 milltir. Ger Theatr Clwyd

SJ241653

Bryn a Frances Jones

01352756606

30 Mawrth

Bro Cernyw

Afon Elwy, ywen hynafol a Phlas Hafodunnos. 5 milltir hamddenol. Maes parcio Canolfan/ Ysgol Llangernyw.

SH875674

R. Glyn Jones

01492640227

6 Ebrill

Cynwyd

Hanes ag atgofion ar lannau’rDdyfrdwy. Tua 4 milltir hamddenol. Ger yr ysgol yn y pentre

SJ056413

Dafydd a Nerys Horan

01492640614

13 Ebrill

Godre Mynyllod

Taith ym Mro Derfel, ardal Llwyd o’r Bryn ac Edward Jones, Bardd y Brenin. Tua  5milltir. Neuadd Llandderfel, ger Y Bala.

SH983371

Gwenda Lloyd 01490423389

Rhian Hâf Jones 01978351593 a

Mari Roberts

01490412633

20 Ebrill

Rhesycae

Coedlannau yn y Gwanwyn. Tua 5 milltir. Ger eglwys y pentre

SJ187709

Iwan Roberts

07587044255

01482703906

27 Ebrill

Henllan

Taith eitha gwastad yn yr ardal I’r de o’rpentre. Tua 5 milltir. Ger Eglwys Henllan

SJ023682

Hari Hughes

01745331525

4 Mai

Ardal Boncyn Melyn

Hen Ddinbych, Waen Lydan a ‘Foty Sion Llwyd. Peth dringo ysgafn a rhai mannau gwlyb. Tua 5 milltir. Maes parcio Nant y Griafolen, oddiar y B4501 ger pen gogleddol Llyn Brenig.

SH983574

Dafydd ac Alwena Williams

01745813065

11 Mai        Llanrwst I gyfeiriad Nant y Rhiw a Choed Soflan. Peth dringo ysgafn, tua 6 milltir. Ar ffordd Nebo, ger ffatri Danline.

SH807609

Elizabeth Roberts

01492640591 a Mair Owens

01492640114

18 Mai

Ardal y Maelor

Taith ger y ffin. Tua 5 milltir hamddenol. Yn Redbrook, lle mae’r A495 a’r A525 yn cyfarfod, tua 2 filltir i’rgorllewin o Whitchurch.

SJ508412

Iwan Roberts

07587044255

01824703906

25 Mai

Gallt Melyd

Yr hen reilffordd ac ardal Y Bryniau. Peth dringo ond nid yn rhy heriol, tua 5 milltir. Ger yr eglwys, ym mhen Prestatyn o’rpentre.

SJ063812

Hari Hughes

01745331525

 29 Mai  (Dydd Mercher)

Rhaeadr Conwy

Coed, afonydd a phontydd. Tua 5 milltir eitha gwastad, Tâli ymweld â’rrhaeadr. Maes parcio Rhaeadr Conwy.

SH811535

R. Glyn Jones

01492640227

5 Mehefin  (nos Fercher) am 7.00.

Ar drywydd Caprimulgus

Pryd o sglodion yn nhre Llanrwst yna i ardal Llyn Geirionnydd i chwilio am greadur prin wrth iddi nosi. Maes parcio Glasdir, Llanrwst.

SH796617

Iona Evans

01745860660

Mair Owens

01492640114

Elizabeth Roberts

01492640591

8 Mehefin

Llanarmon ag Eryrys

Taith ar y garreg galch, sgythrog mewn mannau, tua 5 milltir. Maes Parcio Pistyll Gwyn, hanner ffordd rhwng yr A494 a Llanarmon, ar y B5430.

SJ188573

Iwan Roberts

07587044255

01824703906

13 Mehefin  (nos Iau) am 6.00.

Trelawnyd

Taith fer a bwyd I ddilyn. Mwy o fanylion yn nes at yr amser. Tafarn y Goron, Trelawnyd.

SJ093797

Hari Hughes

01745331525

15 Mehefin

Dulyn, Melynllyn a Phant y Griafolen

Llynnoedd lliwgar a llechen werdd. Taith fynyddig, ond hamddenol a phwyllog. Tua 6 milltir. Cilfan ar ochr y B5106, tua hanner milltir I’rgogledd o Dalybont, Dyffryn Conwy. Ceir i’r man cychwyn.

SH770701

Alun a Mair Williams

01492580723

19 Mehefin  (pnawn Mercher)

am 1.30.

Te yn yr ardd

 Yn ardal Rhuthun, mwy o fanylion gan Lun yn nes at yr amser – cysylltwch mewn da bryd. Canolfan Grefftau Rhuthun.

SJ125585

Lun Roberts

01824703275

22 Mehefin

O’r Bwlch lawr i’rAfon

Taith linellol, ar i lawr yn raddol, tua 7 milltir; ‘sgythrog mewn mannau. Maes parcio Llantysilio ger Llangollen (tu ôli westy y Chain Bridge). Mynd mewn rhai ceir i fyny Bwlch yr Oernant i gychwyn y daith.

SJ197433

Iwan Roberts

07587044255

01824703906

29 Mehefin

Rhydymwyn ger Yr Wyddgrug

Hanes a natur amrywiol. Tua 5 milltir hamddenol. Troi i’rlôngyferbyn â’rgarej ar ochr yr A541 yn y pentre

SJ206668

Jo a Menna Hughes

01352754098

6 Gorffennaf

Mwynglawdd, ger Wrecsam

Hanes diwydiant y pyllau plwm , y garreg galch a natur amrywiol. 5 milltir hamddenol. Canolfan Dreftadaeth y Pyllau Plwm. Dilyn y B5426 o Goedpoeth, drwy Minera, parhau am rhyw filltir wedyn.

SJ276509

Brynle Hughes

01490430215

13 Gorffennaf

Llystyfiant Llansansior

Edrych am, a nodi planhigion, dim llawer o gerdded. Ym mhentre Llansansior ger Abergele.

SH974758

Delyth Williams

01824702196

19 Gorffennaf  (nos Wener) am 6.00.

Ar lan y môr

Taith fer fin nos , dewch a phicnic. Maes parcio Eirias, Bae Colwyn, y cyntaf o’rgylchfan fach ar yr A547.

SH856784

Iona Evans

01745860660

20 Gorffennaf

Conwy

Taith I gyfeiriad Henryd. Peth dringo ysgafn yn y bore, tua 6 milltir. Maes parcio ar y B5106, ar gyrion y dre i gyfeiriad Gyffin. Angen talu.

SH781774

Mair Owens

01492640114

Elizabeth Roberts

01492640591

26 Gorffennaf  (nos Wener)

Taith a phryd bwyd

Ein cyfarfod cymdeithasol traddodidol ar ddiwedd tymor. Manylion gan Lun yn nes at yr amser – cysylltwch mewn da bryd.  

Lun Roberts

01824703275

27 Gorffennaf

Caergwrle

Ar lannau afon Alun, ar bryniau gerllaw. Peth dringo ysgafn yma ag acw, tua 5 milltir Maes parcio yng nghanol y pentre.

SJ305575

Bryn a Frances Jones

01352756606